Prekonsultacje

logo Funduszy Europejskich Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

Zapraszamy do udziału w prekonsultacjach projektu pn.: „Poprawa jakości informacji medycznej dzięki wzrostowi kompetencji, wiedzy oraz umiejętności pracowników podmiotów leczniczych w zakresie prawidłowego posługiwania się klasyfikacją ICD-11” –  (I etap). 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego realizuje projekt wspierający dostosowanie Klasyfikacji ICD-11 do warunków polskich. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Departamentem Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum eZdrowia.

Celem prekonsultacji jest profesjonalna weryfikacja wstępnego tłumaczenia Klasyfikacji ICD-11.

W prekonsultacjach mogą wziąć udział:

  • uczelnie medyczne
  • instytuty badawcze nadzorowane przez ministra zdrowia

Termin i forma przesyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia do udziału w prekonsultacjach należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
ICD-11@cmkp.edu.pl do 18 sierpnia 2023 roku.

Nieprawidłowo przesłane/wypełnione zgłoszenia zostaną zniszczone i nie będą brane pod uwagę podczas weryfikacji.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z ekspertkami ds. konsultacji ze środowiskiem medycznym:

Małgorzatą Wywrot
mwywrot@cmkp.edu.pl
22 56 01 147

Justyną Krawczyk
jkrawczyk@cmkp.edu.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla przedstawicieli podmiotu biorącego udział w konsultacjach zostanie przekazana wraz z ankietą dotyczącą konsultowanego rozdziału.

Materiał do pobrania