Dane kontaktowe

Informacje nt rejestracji udziału w projekcie / aktualizacja danych osobowych (nazwisko, adres, etc.)

Alicja Luba
telefon: 22-5693-882
e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl

Informacje – rezerwacja środków na staże specjalizacyjne

mgr Olga Tokarska
telefon: 22-56-93-788
e-mail: olga.tokarska@cmkp.edu.pl

Informacje – udział w stażach specjalizacyjnych dla medycyny ratunkowej, patomorfologii, pediatrii, geriatrii, hematologii, medyny paliatywnej, reumatologii

mgr Wiesława Bryguła 
telefon: 22-5693-862
e-mail: wieslawa.brygula@cmkp.edu.pl

Informacje – udział w stażach specjalizacyjnych dla ortopedii i traumatologii narządu ruchu, medycyny rodzinnej, radioterapii onkologicznej, rehabilitacji medycznej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej


mgr Lidia Trzaskoma

telefon: 22-5693-840
e-mail: lidia.trzaskoma@cmkp.edu.pl

Granty szkoleniowe – wnioski

mgr Kamila Możańska
telefon: 22-5693-708
e-mail: kamila.mozanska@cmkp.edu.pl

Informacje – dofinansowanie kosztów udziału w kursach stacjonarnych

Jolanta Kuzmowicz
telefon: 22-5693-806
e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl

Informacje – dofinansowanie kosztów zakupu dostępu do bazy Up To Date


mgr Julia Bartyzel-Zakrzewska

telefon: 22-56-93-843
e-mail: julia.bartyzel-zakrzewska@cmkp.edu.pl

Informacje na temat realizacji projektu

mgr Julia Bartyzel-Zakrzewska – Kierownik projektu
telefon: 22-5693-843
e-mail: julia.bartyzel-zakrzewska@cmkp.edu.pl

mgr Olga Tokarska – Z-ca kierownika projektu
telefon: 22-5693-788
e-mail: olga.tokarska@cmkp.edu.pl

mgr Marcin Janocha – Z-ca kierownika projektu
telefon: 22-5693-863
e-mail: marcin.janocha@cmkp.edu.pl