Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy

baner UE

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 5 listopada 2015 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” (projekt POWER 1).

baner

Dziedziny objęte wsparciem ze środków UE – specjalizacje realizowane w nowym trybie modułowym: