Specjalizacje modułowe – Archiwum

14. Choroby płuc dzieci (0792) – 2014
22. Endokrynologia i diabetologia dziecięca (0796) – 2014
26. Gastroenterologia dziecięca – (0797) – 2014
33. Intensywna terapia – (0801) – 2014
34. Kardiochirurgia (0747) – 2014; 2018
36. Kardiologia dziecięca (0762) – 2014
48. Nefrologia dziecięca (0798) – 2014
49. Neonatologia (0753) – 2014
55. Onkologia i hematologia dziecięca (0755) – 2014
61. Pediatria (0723) – 2014
62. Pediatria metaboliczna (0795) – 2014


 14. Choroby płuc dzieci (0792) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytulu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 22. Endokrynologia i diabetologia dziecięca (0796) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

1. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 26. Gastroenterologia dziecięca – (0797) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

1. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


33. Intensywna terapia – 2014

Program specjalizacji w dziedzinie INTENSYWNEJ TERAPII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej, neonatologii, neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej, pediatrii lub toksykologii klinicznej


 34. Kardiochirurgia (0747) – 2014; 2018

Kardiochirurgia – programy archiwalne 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego – 2014 – Program nieaktywny 

2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

3. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej – 2014 –Archiwum -prgram nieaktywny

4. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy, ktorzy zrealizowali i zaliczyli modul podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej – 2014 – Archiwum – Program nieaktywny

Kardiochirurgia programy archiwalne 2018

1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego. Aktualizacja 2018. Archiwum – program nieaktywny.

2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadajacych specjalizację I stpnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej. Aktualizacja 2018. Archiwum – program nieaktywny.

3. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej. Aktualizacja 2018. Archiwum – program nieaktywny.

4. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy, ktorzy zrealizowali I zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej. Aktualizacja 2018. Archiwum – program nieaktywny.


 36. Kardiologia dziecięca (0762) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowieniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowieniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 48. Nefrologia dziecięca (0798) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

1. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 49. Neonatologia (0753) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej diedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

1. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 55. Onkologia i hematologia dziecięca (0755) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 Archiwum – program nieaktywny

1. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i modul specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 61. Pediatria (0723) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwuem – program nieaktywny

1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2017 – Archiwum – program nieaktywny

1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2017, 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 62. Pediatria metaboliczna (0795) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiednej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie