Specjalizacje modułowe – Archiwum

04. Audiologia i foniatria (0733) – 2023
14. Choroby płuc dzieci (0792) – 2014 ; 2023
15. Choroby wewnętrzne (0705) – 2023
16. Choroby zakaźne (0706) – 2014
19. Diagnostyka laboratoryjna (0708) – 2023
22. Endokrynologia i diabetologia dziecięca (0796) – 2014; 2023
26. Gastroenterologia dziecięca – (0797) – 2014; 2023
33. Intensywna terapia – (0801) – 2014
34. Kardiochirurgia (0747) – 2014; 2018; 2023
36. Kardiologia dziecięca (0762) – 2014 ; 2023
40. Medycyna paliatywna (0750) – 2023
48. Nefrologia dziecięca (0798) – 2014
49. Neonatologia (0753) – 2014, 2023
50. Neurochirurgia (0717) – 2014
50. Neurochirurgia (0717) – 2023
54. Okulistyka (0719) – 2023
55. Onkologia i hematologia dziecięca (0755) – 2014
56. Onkologia kliniczna (0754) – 2023
57. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (0720) – 2023
61. Pediatria (0723) – 2014
61. Pediatria (0723) – 2023
62. Pediatria metaboliczna (0795) – 2014; 2023
63. Perinatologia (0800) – 2023
65. Psychiatria (0725) – 2014
66. Psychiatria dzieci i młodzieży (0756) – 2023
69. Rehabilitacja medyczna (0728) – 2024
74. Transplantologia kliniczna (0761) – 2023


04. Audiologia i foniatria (0933) – 2023

1. Program specjalizacji w dziedzinie AUDIOLOGII I FONIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – ARCHIWUM – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie AUDIOLOGII I FONIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii lub dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie audiologii, foniatrii, laryngologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej – ARCHIWUM – program nieaktualny


 14. Choroby płuc dzieci (0792) 

Choroby płuc dzieci programy archiwalne 2023

1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – Archiwum – program nieaktywny

Choroby płuc dzieci programy archiwalne 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytulu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


15. Choroby wewnętrzne (0705) – 2023

1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chorób płuc lub transfuzjologii, lub dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc, lub transfuzjologii klinicznej – Archiwum – program nieaktywny


 16. Choroby zakaźne (0706) – 2014 

1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego – ARCHIWUM – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych – ARCHIWUM – program nieaktywny

3. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób płuc, chorób zakaźnych, medycyny ogólnej lub pediatrii – ARCHIWUM – program nieaktywny

4. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych – ARCHIWUM – program nieaktywny

5. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc, medycyny ogólnej lub pediatrii – ARCHIWUM – program nieaktywny

6. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych – ARCHIWUM – program nieaktywny

7. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii – ARCHIWUM – program nieaktywny


19. Diagnostyka laboratoryjna (0708) – 2023

1. Program specjalizacji w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie analityki klinicznej lub diagnostyki laboratoryjnej – Archiwum – program nieaktywny

3.Program specjalizacji w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie farmakologii lub toksykologii lub specjalizację II stopnia w dziedzinie farmakologii, lub farmakologii klinicznej lub toksykologii klinicznej lub tytuł specjalisty w dziedzinie farmakologii klinicznej, lub toksykologii klinicznej – Archiwum – program nieaktywny


 22. Endokrynologia i diabetologia dziecięca (0796) – 2014; 2023

Endokrynologia i diabetologia dziecięca programy archiwalne 2023

Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – Archiwum – program nieaktywny

Endokrynologia i diabetologia dziecięca programy archiwalne 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 26. Gastroenterologia dziecięca – (0797) – 2014; 2023

Gastroenterologia dziecięca programy archiwalne 2023

1. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – Archiwum – program nieaktywny

Gastroenterologia dziecięca programy archiwalne 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


33. Intensywna terapia – 2014

Program specjalizacji w dziedzinie INTENSYWNEJ TERAPII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej, neonatologii, neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej, pediatrii lub toksykologii klinicznej- Archiwum – program nieaktywny


 34. Kardiochirurgia (0747) – 2014; 2018; 2023

Kardiochirurgia programy archiwalne 2023

1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego – ARCHIWUM – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej – ARCHIWUM – program nieaktywny

3. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej –ARCHIWUM – program nieaktywny

Kardiochirurgia programy archiwalne 2018

1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego. Aktualizacja 2018. Archiwum – program nieaktywny.

2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadajacych specjalizację I stpnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej. Aktualizacja 2018. Archiwum – program nieaktywny.

3. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej. Aktualizacja 2018. Archiwum – program nieaktywny.

4. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy, ktorzy zrealizowali I zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej. Aktualizacja 2018. Archiwum – program nieaktywny.

Kardiochirurgia – programy archiwalne 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego – 2014 – Program nieaktywny 

2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

3. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej – 2014 –Archiwum -prgram nieaktywny

4. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy, ktorzy zrealizowali i zaliczyli modul podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej – 2014 – Archiwum – Program nieaktywny


 36. Kardiologia dziecięca (0762) 

Kardiologia dziecięca programy archiwalne 2023 

1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny Archiwum – program nieaktywny

Kardiologia dziecięca programy archiwalne 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowieniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowieniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 40. Medycyna paliatywna (0750) – 2023

1.Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego

2.Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, lub posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, audiologii, audiologii i foniatrii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, balneologii i medycyny fizykalnej, chemioterapii nowotworów, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, chirurgii szczękowej, chirurgii szczękowo-twarzowej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, farmakologii klinicznej, foniatrii, geriatrii, kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny nuklearnej, medycyny ogólnej, medycyny pracy, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, medycyny sportowej, medycyny transportu, neonatologii, neurochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, okulistyki, onkologii klinicznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, radioterapii onkologicznej, rehabilitacji medycznej, reumatologii, reumatologii dziecięcej, seksuologii, transfuzjologii klinicznej, urologii, urologii dziecięcej

3.Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii


 48. Nefrologia dziecięca (0798) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 49. Neonatologia (0753) – 2023

1. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2023 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii – 2023 – Archiwum – program nieaktywny

49. Neonatologia (0753) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej diedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 50. Neurochirurgia (0717)

Neurochirurgia – programy archiwalne 2023

1.Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego – 2023 – Archiwum – program nieaktywny

2.Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie neurochirurgii lub I stopnia, lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej – 2023 – Archiwum – program nieaktywny

3.Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej – 2023 – Archiwum – program nieaktywny

Neurochirurgia – programy archiwalne 2014

1.  Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego modułu podstawowego – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej lub neurochirurgii – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

3. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

4. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej – 2014 – Archiwum – program nieaktywny


54. Okulistyka (0719) – 2023

1. Program specjalizacji w dziedzinie OKULISTYKI dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie OKULISTYKI dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie okulistyki – Archiwum – program nieaktywny


 55. Onkologia i hematologia dziecięca (0755) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i modul specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 ONKOLOGIA KLINICZNA (0754) – 2023

  1. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego – Archiwum – program nieaktywny
  2. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, pediatrii lub chorób płuc, lub specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub specjalizację II stopnia w dziedzinie chemioterapii nowotworów – Archiwum – program nieaktywny
  3. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie radioterapii onkologicznej – Archiwum – program nieaktywny
  4. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii – Archiwum – program nieaktywny

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie onkologii klinicznej przystępujących do PES w sesji JESIEŃ 2024


 57. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (0720) – 2023

  1. Program specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego Archiwum – program nieaktywny
  2. Program specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii – Archiwum – program nieaktywny
  3. Program specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej Archiwum – program nieaktywny
  4. Program specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej – Archiwum – program nieaktywny

 61. Pediatria (0723) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2017 – Archiwum – program nieaktywny

3. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2017, 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 61. Pediatria (0723) – 2023

1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – AKTUALIZACJA 2023 (moduł podstawowy i specjalistyczny)- ARCHIWUM – program nieaktywny

1.Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny AKTUALIZACJIA 2023 (moduł podstawowy) – ARCHIWUM – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii – ARCHIWUM – program nieaktywny

3. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neonatologii – ARCHIWUM – program nieaktywny

4. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej – ARCHIWUM – program nieaktywny


 62. Pediatria metaboliczna (0795) 

Pediatria metaboliczna programy archiwalne 2023

1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – Archiwum – program nieaktywny

Pediatria metaboliczna programy archiwalne 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiednej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 63. Perinatologia (0800) – 2023

1. Program specjalizacji w dziedzinie PERINATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii


 65. Psychiatria (0725) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii – Archiwum – program nieaktywny

3. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – Archiwum – program nieaktywny

4. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – Archiwum – program nieaktywny


 66. Psychiatria dzieci i młodzieży (0756) – 2023

1. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – Archiwum – program nieaktywny
2. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży – Archiwum – program nieaktywny
3. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii – Archiwum – program nieaktywny
4. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej lub pediatrii – Archiwum – program nieaktywny


 69. Rehabilitacja medyczna (0728) – 2023

3. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, pediatrii, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, medycyny pracy, chirurgii dziecięcej lub medycyny sportowej – Archiwum – program nieaktywny


 71. Transplantologia kliniczna (0761) -2023

1. Program specjalizacji w dziedzinie TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hematologii, gastroenterologii dziecięcej,  kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, pediatrii, urologii lub urologii dziecięcej – Archiwum – program nieaktywny