Specjalizacje modułowe – Archiwum

14. Choroby płuc dzieci (0792) – 2014
16. Choroby zakaźne (0706) – 2014
22. Endokrynologia i diabetologia dziecięca (0796) – 2014
26. Gastroenterologia dziecięca – (0797) – 2014
33. Intensywna terapia – (0801) – 2014
34. Kardiochirurgia (0747) – 2014; 2018
36. Kardiologia dziecięca (0762) – 2014
40. Medycyna paliatywna (0750) – 2023
48. Nefrologia dziecięca (0798) – 2014
49. Neonatologia (0753) – 2014
50. Neurochirurgia (0717) – 2014
55. Onkologia i hematologia dziecięca (0755) – 2014
61. Pediatria (0723) – 2014
61. Pediatria (0723) – 2023
62. Pediatria metaboliczna (0795) – 2014
63. Perinatologia (0800) – 2023
65. Psychiatria (0725) – 2014


 14. Choroby płuc dzieci (0792) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytulu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 16. Choroby zakaźne (0706) – 2014 

1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego – ARCHIWUM – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych – ARCHIWUM – program nieaktywny

3. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób płuc, chorób zakaźnych, medycyny ogólnej lub pediatrii – ARCHIWUM – program nieaktywny

4. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych – ARCHIWUM – program nieaktywny

5. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc, medycyny ogólnej lub pediatrii – ARCHIWUM – program nieaktywny

6. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych – ARCHIWUM – program nieaktywny

7. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii – ARCHIWUM – program nieaktywny


 22. Endokrynologia i diabetologia dziecięca (0796) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 26. Gastroenterologia dziecięca – (0797) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


33. Intensywna terapia – 2014

Program specjalizacji w dziedzinie INTENSYWNEJ TERAPII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej, neonatologii, neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej, pediatrii lub toksykologii klinicznej- Archiwum – program nieaktywny


 34. Kardiochirurgia (0747) – 2014; 2018

Kardiochirurgia – programy archiwalne 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego – 2014 – Program nieaktywny 

2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

3. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej – 2014 –Archiwum -prgram nieaktywny

4. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy, ktorzy zrealizowali i zaliczyli modul podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej – 2014 – Archiwum – Program nieaktywny

Kardiochirurgia programy archiwalne 2018

1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego. Aktualizacja 2018. Archiwum – program nieaktywny.

2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadajacych specjalizację I stpnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej. Aktualizacja 2018. Archiwum – program nieaktywny.

3. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej. Aktualizacja 2018. Archiwum – program nieaktywny.

4. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy, ktorzy zrealizowali I zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej. Aktualizacja 2018. Archiwum – program nieaktywny.


 36. Kardiologia dziecięca (0762) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowieniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowieniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 40. Medycyna paliatywna (0750) – 2023

1.Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego

2.Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, lub posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, audiologii, audiologii i foniatrii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, balneologii i medycyny fizykalnej, chemioterapii nowotworów, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, chirurgii szczękowej, chirurgii szczękowo-twarzowej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, farmakologii klinicznej, foniatrii, geriatrii, kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny nuklearnej, medycyny ogólnej, medycyny pracy, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, medycyny sportowej, medycyny transportu, neonatologii, neurochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, okulistyki, onkologii klinicznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, radioterapii onkologicznej, rehabilitacji medycznej, reumatologii, reumatologii dziecięcej, seksuologii, transfuzjologii klinicznej, urologii, urologii dziecięcej

3.Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii


 48. Nefrologia dziecięca (0798) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 49. Neonatologia (0753) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej diedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 50. Neurochirurgia (0717) – 2014

1.  Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego modułu podstawowego – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej lub neurochirurgii – Archiwum – program nieaktywny

3. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej – Archiwum – program nieaktywny

4. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej – Archiwum – program nieaktywny


 55. Onkologia i hematologia dziecięca (0755) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i modul specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 61. Pediatria (0723) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwuem – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2017 – Archiwum – program nieaktywny

3. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2017, 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 61. Pediatria (0723) – 2023

1.Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny

2. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii

3. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neonatologii

4. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej


 62. Pediatria metaboliczna (0795) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014 – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiednej dziedzinie medycyny – 2014 – Aktualizacja 2018 – Program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2014 – do postępowania kwalifikacyjnego jesień 2018 włącznie


 63. Perinatologia (0800) – 2023

1. Program specjalizacji w dziedzinie PERINATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii


 65. Psychiatria (0725) – 2014

1. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – Archiwum – program nieaktywny

2. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii – Archiwum – program nieaktywny

3. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – Archiwum – program nieaktywny

4. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – Archiwum – program nieaktywny