Specjalności podstawowe

Anestezjologia i intensywna terapia
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Dermatologia i wenerologia
Diagnostyka laboratoryjna
Genetyka kliniczna
Higiena i epidemiologia
Medycyna pracy
Medycyna ratunkowa
Medycyna rodzinna
Medycyna sądowa
Medycyna transportu
Mikrobiologia lekarska
Neurochirurgia
Neurologia
Okulistyka
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Otorynolaryngologia
Patomorfologia
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Psychiatria
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Radioterapia onkologiczna
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Zdrowie publiczne


Anestezjologia i intensywna terapia

Program specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

Program dla lekarzy posiadających pierwszy stopień z anestezjologii i intensywnej terapii


Chirurgia dziecięca

Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chirurgii dziecięcej

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej


Chirurgia ogólna

Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chirurgii dziecięcej


Chirurgia szczękowo-twarzowa

Program podstawowy dla lekarzy rozpoczynających specjalizację od początku

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii dziecięcej

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w otolaryngologii


Choroby wewnętrzne

Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chorób płuc

 

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z transfuzjologii


Choroby zakaźne

Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chorób zakaźnych

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z medycyny ogólnej

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chorób płuc

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z pediatrii


Dermatologia i wenerologia

Program dla rozpoczynających specjalizację od początku

Program dla lekarzy z I stopniem specjalizacji z dermatologii i wenerologii


Diagnostyka laboratoryjna

Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z analityki klinicznej

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z farmakologii

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z toksykologii


Genetyka kliniczna

Program specjalizacji w genetyce klinicznej


Higiena i epidemiologia

Program dla lekarzy bez żadnej specjalizacji

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w: chorobach wewnętrznych, chorobach zakaźnych, higienie i epidemiologii, medycynie ogólnej, medycynie pracy, medycynie społecznej, mikrobiologii, pediatrii


Medycyna pracy

Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z medycyny pracy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z medycyny ogólnej

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych


Medycyna ratunkowa

Program dla rozpoczynających specjalizację od początku

Program dla lekarzy z I stopniem specjalizacji w anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorobach wewnętrznych, pediatrii


Medycyna rodzinna

Program specjalizacji z medycyny rodzinnej


Medycyna sądowa

Program dla rozpoczynających specjalizację od początku

Program dla lekarzy z I stopniem specjalizacji z medycyny sądowej


Medycyna transportu

Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z medycyny pracy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z medycyny ogólnej

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z medycyny lotniczej


Mikrobiologia lekarska

Program dla rozpoczynających specjalizację od początku

Program dla lekarzy z I stopniem specjalizacji w mikrobiologii lekarskiej


Neurochirurgia

Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających I stopień z neurochirurgii

Program dla lekarzy posiadających I stopień z chirurgii dziecięcej

Program dla lekarzy posiadających I stopień z chirurgii ogólnej


Neurologia

Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z neurologii

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z neurologii dzieci

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z pediatrii

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych


Okulistyka

Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z okulistyki


Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z ortopedii i traumatologii

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej i chirurgii dziecięcej


Otorynolaryngologia

Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z otolaryngologii


Patomorfologia


Pediatria

Pediatria – Program dla rozpoczynających specjalizację od początku

Pediatria – Program dla lekarzy z I stopniem specjalizacji w pediatrii


Położnictwo i ginekologia

Program dla rozpoczynających specjalizację od początku

Program dla lekarzy z I stopniem specjalizacji w położnictwie i ginekologii


Psychiatria

Psychiatria – Program podstawowy


Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radiologia i diagnostyka obrazowa – Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z radiodiagnostyki

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z medycyny nuklearnej


Radioterapia onkologiczna

Program dla rozpoczynających specjalizację od początku

Program dla lekarzy z I stopniem specjalizacji z radioterapii onkologicznej

Program dla lekarzy z I stopniem specjalizacji z medycyny nuklearnej


Rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja medyczna – Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w rehabilitacji medycznej

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w medycynie pracy


Urologia

Urologia – Program podstawowy

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chirurgii dziecięcej


Zdrowie publiczne

Program dla lekarzy rozpoczynających specjalizację od początku

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach zakaźnych, higienie i epidemiologii i medycynie społecznej