Specjalności szczegółowe

Alergologia
Angiologia
Audiologia i foniatria
Balneoklimatologia i medycyna fizykalna
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia plastyczna
Choroby płuc
Diabetologia
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Hematologia
Immunologia kliniczna
Kardiochirurgia
Kardiologia
Medycyna nuklearna
Medycyna paliatywna
Medycyna sportowa
Nefrologia
Neonatologia
Onkologia kliniczna
Onkologia i hematologia dziecięca
Psychiatria dzieci i młodzieży
Reumatologia
Seksuologia
Toksykologia kliniczna
Transfuzjologia kliniczna
Transplantologia kliniczna


Alergologia

Alergologia – Program podstawowy


Angiologia

Angiologia – Program podstawowy


Audiologia i foniatria

Audiologia i foniatria – Program podstawowy


Balneoklimatologia i medycyna fizykalna

Balneoklimatologia i medycyna fizykalna – Program podstawowy


Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia klatki piersiowej – Program podstawowy


Chirurgia naczyniowa

Chirurgia naczyniowa – Program podstawowy


Chirurgia onkologiczna

Chirurgia onkologiczna – Program podstawowy


Chirurgia plastyczna

Chirurgia plastyczna – Program podstawowy


Choroby płuc

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach płuc oraz tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych albo pediatrii

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w chorobach wewnętrznych lub posiadających specjalizację II stopnia w pediatrii


Diabetologia

Diabetologia – Program podstawowy


Endokrynologia

Endokrynologia – Program podstawowy


Farmakologia kliniczna

Farmakologia kliniczna – Program podstawowy


Gastroenterologia

Gastroenterologia – Program podstawowy


Geriatria

Geriatria – Program podstawowy


Hematologia

Hematologia – Program podstawowy


Immunologia kliniczna

Immunologia kliniczna – Program podstawowy


Kardiochirurgia

Brak opracowania


Kardiologia

Kardiologia – Program podstawowy


Medycyna nuklearna

Medycyna nuklearna – Program podstawowy


Medycyna paliatywna

Medycyna paliatywna – Program podstawowy


Medycyna sportowa

Medycyna sportowa – Program podstawowy


Nefrologia

Nefrologia – Program podstawowy


Neonatologia

Neonatologia – Program podstawowy


Onkologia kliniczna

Onkologia kliniczna – Program podstawowy


Onkologia i hematologia dziecięca

Onkologia i hematologia dziecięca – Program podstawowy


Psychiatria dzieci i młodzieży

Psychiatria dzieci i młodzieży – Program podstawowy


Reumatologia

Reumatologia – Program podstawowy


Seksuologia

Seksuologia – Program podstawowy


Toksykologia kliniczna

Toksykologia kliniczna – Program podstawowy


Transfuzjologia kliniczna

Transfuzjologia kliniczna – Program podstawowy


Transplantologia kliniczna

Transplantologia kliniczna – Program podstawowy