Egzaminy doktorskie

Osoby posiadające certyfikat językowy wymieniony na załączonej liści może zostać zwolniony z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego (obowiązuje tylko doktorantów, którzy wszczęli przewód doktorski do dnia 30.04.2019 r.)

certyfikaty uprawinające do zwolnieniea z egzaminu doktorskiego 

 

Dyscyplina podstawowa: medycyna/biologia medyczna

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pani lek. Urszuli Zaniewskiej-Chłopik

odbędzie się 26 maja 2020 r. o godz. 11.00,

Sala Rady Naukowej (parter)

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Artur Niedzielski prof. CMKP

Członkowie:

Dr hab. n. med. Lucyna Bednarek-Papierska, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Maria Załuska- promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Władysław Januszewicz

odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godz. 10.00,

sala Rady Naukowej

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Michał Mączewski prof. CMKP

Członkowie:

prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła- promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Tomasza Okonia

odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godz. 10.00,

Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med.Jacek Kowalczewski- promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Kamila Kołodziejczyka

odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godz. 9.30,

Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak- promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Oleg Tchoriwski

odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godz. 09.00,

Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Artur Niedzielski prof. CMKP

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP- promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

Pani lek. wet. Magdaleny Cybulskiej

odbędzie się 05 lutego 2020 r. o godz. 9.00, Sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodnicząca:  dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP

Członkowie:

Dr hab. n. med. Monika Duda, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski – promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Anny Żuk

odbędzie się 29 stycznia 2020 r. o godz. 10.00,

Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Michał Mączewski prof. CMKP

Członkowie:

Dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Jakub Baran- promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Konrada Dudka

odbędzie się 27 listopada 2019 r. o godz. 13.30,

Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Michał Mączewski prof. CMKP

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna

Dr hab. n. med. Bronisław bBdnarz, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski- promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Marcina Błońskiego

odbędzie się 27 listopada 2019 r. o godz. 09.30,

Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Artur Niedzielski prof. CMKP

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski- promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Dariusza Grzeleckiego

odbędzie się 30 października 2019 r. o godz. 10.00,

Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski- promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Piotra Dudka

odbędzie się 30 października 2019 r. o godz. 09.15,

 Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski- promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

Pani mgr Katarzyny Głuchowskiej

odbędzie się 25 czerwca 2019 r. o godz. 13.00, Sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

Członkowie:

Dr. hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. med. Tomasza Imieli

odbędzie się 09 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30 SKD

Skład komisji:

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

Członkowie:

Dr. hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. med. Janusza Śledzia

odbędzie się 19 grudnia 2018 r. o godz. 10.15, SKD

Skład komisji:

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

Członkowie:

Dr. hab. n. med. Sebastian Szmit

Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

Dr hab. n. med. Sebastian Stec, prof. UR – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. med. Karola Deutscha

odbędzie się 19 grudnia 2018 r. o godz. 09.30, SKD

Skład komisji:

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

Członkowie:

Dr. hab. n. med. Sebastian Szmit

Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

Dr hab. n. med. Sebastian Stec, prof. UR – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

Pan mgr  Mariusz Marciszek

odbędzie się 03 grudnia 2018 r. o godz. 10.00, Studium Klin.-Dydakt.

Skład komisji:

Przewodnicząca:  dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP

Członkowie:

Dr hab. n. med. Damian Gaweł

Dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Bartosza Horosza

odbędzie się 28 listopada 2018 r. o godz. 10.00,

sekretariat Studium Kliniczno-Dydaktyczne

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

Członkowie:

Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński- promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pani lek. Dagmary Gralak-Łachowskiej

odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 13.00, SKD

Skład komisji:

Przewodniczącay:      prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

Członkowie:

Dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz

Dr hab. n. med. Sebastian Stec – promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Marka Bugajskiego

odbędzie się 07 czerwca 2018 r. o godz. 10.00, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

Członkowie:

Dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Michał F. Kamiński- promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Łukasza Ulatowskiego

odbędzie się 07 czerwca 2018 r. o godz. 9.00, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk, prof. CMKP- promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Mieszka Kozikowskiego

odbędzie się 30 maja 2018 r. o godz. 10.00, SKD

Skład komisji:

Przewodniczącay:      prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

Członkowie:

Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Jakub Dobruch – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Pawła Bartosza

odbędzie się 22 maja 2018 r. o godz. 09.00, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodniczącay:      prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

Członkowie:

Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński – promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

Pani mgr  Pauliny Wieszczy

odbędzie się 14 maja 2018 r. o godz. 11.00, Studium Klin.-Dydakt.

Skład komisji:

Przewodnicząca:  dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

Członkowie:

Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Michał Kamiński, prof. COI – promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. med. Sławomira Zarzyckiego

odbędzie się 07 maja 2018 r. o godz. 10.00, SKD

Skład komisji:

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

Członkowie:

Dr. hab. n. med. Lucyna Bednarek-Papierska

Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

Dr hab. n. med. Michał Sobstyl – promotor

 

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

Pani mgr Aleksandry Paterek

odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodnicząca:      dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

Członkowie:

Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Dr hab. n. med. Damian Gaweł

Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

Pani mgr Marty Kępskiej

odbędzie się 09 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, Studium Klin.-Dydakt.

Skład komisji:

Przewodnicząca:  dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

Członkowie:

Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Dr hab. n. med. Damian Gaweł

Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Romana Piotrowskiego

odbędzie się 07 marca 2018 r. o godz. 12.30, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

Członkowie:

Dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski- promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Piotra Futymy

odbędzie się 07 marca 2018 r. o godz. 11.30, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

Członkowie:

Dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski- promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

Pani mgr Anny Gajos-Draus

odbędzie się 23 listopada 2017 r. o godz. 10.00, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodnicząca:      dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka

Dr hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz- promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Adriana Brychcego

odbędzie się 16 listopada 2017 r. o godz. 12.00, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodniczącay:      prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

Członkowie:

Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pani mgr Kamili Czajkowskiej

odbędzie się 14 listopada 2017 r. o godz. 13.00, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodniczącay:      prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Dr hab. n. med. Romuald Dębski, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Sebastian Piotrowicz

odbędzie się 06 czerwca 2017 r. o godz. 9.00, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodniczący:      prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

Członkowie:

Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk

Dr hab. n. med. Jakub Dobruch – promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. Bogumiła Ramotowskiego

odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 13.00, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj – promotor

Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

Pana mgr Filipa Ambrożkiewicza

odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodnicząca:      dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

Członkowie:

Dr hab. n. med. Damian Gaweł

Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. med. Mariana Malinowskiego

odbędzie się 25 stycznia 2017 r. o godz. 10.00, sala 415b

Skład komisji:

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. nadzw. CMKP

Członkowie:

Dr. hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel

Dr hab. n. med. Romuald Dębski, prof. nadzw. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. med. Rafała Mańczaka

odbędzie się 16 grudnia 2016 r. o godz. 13.00, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Mączewski

Członkowie:

Dr. hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pana lek. med. Michała Ciebiery

odbędzie się 14 grudnia 2016 r. o godz. 12.30, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

Członkowie:

Dr. hab. n. med. Romuald Dębski, prof. nadzw. w CMKP

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

Pani mgr Magdaleny Rudzińskiej

odbędzie się 12 grudnia 2016 r. o godz. 15.30, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

Członkowie:

Prof. dr. hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz

Prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

Pani lek. med. Magdaleny Pieniężnej-Ćwirko

odbędzie się 06 grudnia 2016 r. o godz. 10.00, sekretariat Dyrektora

Skład komisji:

Przewodniczący:  Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

Członkowie:

Dr. hab. n. med. Jarosław Czubak, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski – promotor

 

Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

Pani mgr Hanna Kędzierska

odbędzie się 10 listopada 2016 r. o godz. 10.00 sala 415B

Skład komisji:

Przewodnicząca:      dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

Członkowie:

Dr hab. n. med. Lucyna Bednarek-Papierska

Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz

Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska – promotor

Dyscyplina dodatkowa: filozofia/historia medycyny

Egzamin z historii  medycyny odbędzie się

25 czerwca 2020 r. o godz. 13.00

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99/103

Sala Rady Naukowej (parter)

 

Skład komisji:

Przewodniczący:  prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik

Członkowie:

prof. dr hab. Michał Kopczyński

dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP

 

Egzamin z filozofii odbędzie się 04 czerwca 2020 r. o godz. 16.00

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

ul. Wójcickiego 1/3, Warszawa

Budynek 23, II piętro

 

Skład komisji:

Przewodniczący: ks. prof. Jan Krokos

Członkowie:

dr hab. Janina Buczkowska

prof. UKSW ks. dr hab. Andrzej Kobyliński

 

Zakres wiedzy na egzamin z filozofii

 

Język nowożytny

Egzamin z języka angielskiego

Pani mgr Justyny Marynowskiej

odbędzie się 08 maja 2020 r. o godz. 12.30, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

dr hab. n.med. Elżbieta Wasilewska-Dziubińska- promotor

 

Egzamin z języka angielskiego

Pana lek. Michała Piłki

odbędzie się 08 maja 2020 r. o godz. 11.30, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

prof. dr hab. n.med. Marcin Kurzyna- promotor

 

Egzamin z języka angielskiego

Pana lek. Dariusza Grzeleckiego

odbędzie się 22 stycznia 2020 r. o godz. 10.00, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Mirosława Majdan, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

prof. dr hab. n.med. Jacek Kowalczewski- promotor

Egzamin z języka rosyjskiego

Pana lek. Oleg Tchirowski

odbędzie się 14 stycznia 2020 r. o godz. 14.00, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Lidwina Olszewska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

dr hab. n.med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP- promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pani lek. wet. Magdalena Cybulska

odbędzie się 09 grudnia 2019 r. o godz. 13.30, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      dr Agnieszka Burakowska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

prof. dr hab. n.med. Jarzy Ostrowski- promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pana lek. Konrada Dudka

odbędzie się 27 listopada 2019 r. o godz. 07.45, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

prof. dr hab. n.med. Piotr Kułakowski- promotor

 

Egzamin z języka angielskiego

Pana lek. Kamila Kołodziejczyka

odbędzie się 23 maja 2019 r. o godz. 11.20, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      dr Agnieszka Burakowska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

prof. dr hab. n.med. Jarosław Czubak- promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pana lek. Bartosza Horosza

odbędzie się 13 lutego 2019 r. o godz. 10.00, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

prof. dr hab. n.med. Michał Pirożyński- promotor

 

Egzamin z języka angielskiego

Pana mgr Mariusza Marciszka

odbędzie się 01 lutego 2019 r. o godz. 11.30, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      dr Agnieszka Burakowska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

dr hab. n.med. Michał Mączewski, prof. CMKP- promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pana lek. Janusza Śledzia

odbędzie się 19 grudnia 2018 r. o godz. 8.00, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Mirosława Majdan, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Piotr Popławski

dr hab. n.med. Sebastian Stec, prof. UR- promotor

Egzamin z języka rosyjskiego

Pana lek. Sławomira Zarzyckiego

odbędzie się 06 listopada 2017 r. o godz. 11.00, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Lidwina Olszewska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

dr hab. n.med. Michał Sobstyl- promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pana lek. Pawła Jaworskiego

odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.50, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      dr Agnieszka Burakowska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

prof. dr hab. n.med. Wiesław Tarnowski – promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pana lek. Karola Deutscha

odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.30, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      dr Agnieszka Burakowska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

dr hab. n.med. Sebastian Stec – promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pana lek. Marcina Ambroziaka

odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 9.00, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Mirosława Majdan, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

dr hab. n.med. Bartłomiej Noszczyk, prof. CMKP- promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pana lek. Pawła Bartosza

odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 9.00, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Mirosława Majdan, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Piotr Popławski

prof. dr hab. n.med. Wojciech Marczyński- promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pana lek. Tomasza Zielińskiego

odbędzie się 07 czerwca 2018 r. o godz. 9.00, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

prof. dr hab. n.med. Marek Szczepkowski- promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pana lek. Sebastiana Piotrowicza

odbędzie się 09 maja 2018 r. o godz. 14.30, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Piotr Popławski

dr hab. n.med. Jakub Dobruch- promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pana lek. Dagmary Gralak-Łachowskiej

odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Mirosława Majdan, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

dr hab. n.med. Sebastian Stec- promotor

 

Egzamin z języka angielskiego

Pana lek. Piotra Futymy

odbędzie się 07 marca 2018 r. o godz. 10.30, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

prof. dr hab. n.med. Piotr Kułakowski- promotor

 

Egzamin z języka rosyjskiego

Pana lek. Artura Pytlakowskiego

odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 14.00, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Lidwina Olszewska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

prof. dr hab. n.med. Wojciech Marczyński- promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pani mgr Natalii Żeber-Lubeckiej

odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 9.30, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

prof. dr hab. n.med. Jerzy Ostrowski- promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pani mgr Anny Gajos-Draus

odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 9.00, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Joanna Bogusławska

prof. dr hab. n.med. Andrzej Beręsewicz – promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pana mgr Mirosława Zająca

odbędzie się 12 października 2017 r. o godz. 11.30, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      dr Agnieszka Burakowska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

prof. dr hab. n.med. Krzysztof Dołowy – promotor

Egzamin z języka angielskiego

Pani mgr Kamili Czajkowskiej

odbędzie się 12 października 2017 r. o godz. 10.30, Sekretariat SSD

Skład komisji:

Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

Członkowie:

dr. n. med. Alicja Bauer

prof. dr hab. n.med. Zbigniew Lew-Starowicz – promotor