Programy specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

1. Epidemiologia (001)

aktualne pogramy specjalizacji

1 – Epidemiologia- program podstawowy- 2023

2 – Epidemiologia- program uzupełniający- 2023

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii 2024

archiwalne pogramy specjalizacji

1 – Epidemiologia – program podstawowy – 2018

2 – Epidemiologia – program uzupełniający – 2018

1 – Epidemiologia – program podstawowy – 2010

2 – Epidemiologia – program uzupełniający – 2010

1 – Epidemiologia – program podstawowy – 2003

2 – Epidemiologia – program uzupelniający – 2003


2. Fizyka medyczna (003)

aktualne pogramy specjalizacji

Fizyka medyczna – program podstawowy – 2023

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie fizyki medycznej 2023

archiwalne pogramy specjalizacji

Fizyka medyczna – program podstawowy – 2018

Fizyka medyczna – program podstawowy – 2011

Fizyka medyczna – program podstawowy – 2003


3. Inżynieria medyczna (004)

aktualne pogramy specjalizacji

Inżynieria medyczna – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie inżynierii medycznej 2020

archiwalne pogramy specjalizacji

Inżynieria medyczna – program podstawowy – 2010

Inżynieria medyczna – program podstawowy – 2003


4. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna (005)

aktualne pogramy specjalizacji

1 – Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – program podstawowy – 2020

2 – Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – program uzupełniający – 2020

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 2024

archiwalne pogramy specjalizacji

1 – Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – program podstawowy – 2003

2 – Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – program uzupełniajacy-2003


5. Psychologia kliniczna (006)

aktualne pogramy specjalizacji

1 – Psychologia kliniczna – program podstawowy – 2023 

2 – Psychologia kliniczna – program uzupełniający – 2024

PIŚMIENNICTWO dla psychologów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej 2024

archiwalne pogramy specjalizacji

1 – Psychologia kliniczna – program podstawowy-  2018

2 – Psychologia kliniczna – program uzupełniający – 2018

1 – Psychologia kliniczna – program podstawowy – 2010

2 – Psychologia_kliniczna – program uzupelniający – 2010

Psychologia kliniczna – podstawowy i uzupełniajacy – 2003


6. Neurologopedia (040)

aktualne pogramy specjalizacji

Neurologopedia – program podstawowy – 2023

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologopedii 2024

archiwalne pogramy specjalizacji

Neurologopedia – program podstawowy – 2018

Neurologopedia – program podstawowy – 2010

Neurologopedia – program podstawowy – 2003


7. Zdrowie publiczne (039)

AKTULNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1 – Zdrowie publiczne – program podstawowy – 2019

2 – Zdrowie publiczne – program uzupełniający – 2019

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego 2024

archiwalne pogramy specjalizacji

1 – Zdrowie publiczne – program podstawowy – 2003

2 – Zdrowie publiczne – program uzupelniajacy – 2003


8. Zdrowie środowiskowe (009)

aktualne pogramy specjalizacji

1 – Zdrowie środowiskowe – program podstawowy – 2023

2 – Zdrowie środowiskowe – program uzupełniający – 2023

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie  zdrowia środowiskowego 2024

archiwalne pogramy specjalizacji

1 – Zdrowie środowiskowe – program podstawowy – 2018

2 – Zdrowie środowiskowe – program uzupełniający – 2018

1 – Zdrowie środowiskowe – program podstawowy – 2003

2 – Zdrowie środowiskowe – program uzupełniający – 2003


9. Toksykologia (014)

aktualne pogramy specjalizacji

Toksykologia – program podstawowy – 2023

PIŚMIENNICTWO dla osoób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie toksykologii 2024

archiwalne programy specjalizacji

Toksykologia – program podstawowy – 2018

Toksykologia – program podstawowy – 2010


10. Mikrobiologia (030)

aktualne pogramy specjalizacji

Mikrobiologia – program podstawowy – 2024

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie mikrobiologii 2024

archiwalne programy specjalizacji:

Mikrobiologia – program podstawowy – 2018

Mikrobiologia – program podstawowy – 2010


11. Przemysł farmaceutyczny (031)

aktualne pogramy specjalizacji

Przemysł farmaceutyczny – program podstawowy – 2023

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie przemysł farmaceutyczny 2024

archiwalny program specjalizacji

Przemysł farmaceutyczny – program podstawowy – 2018

Przemysł farmaceutyczny – program podstawowy – 2010


12. Radiofarmacja (032)

aktualne pogramy specjalizacji

Radiofarmacja – program podstawowy – 2023

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie radiofarmacji 2024

archiwalny program specjalizacji

Radiofarmacja – program podstawowy – 2018

Radiofarmacja – program podstawowy – 2010


13. Surdologopedia (033)

aktualne pogramy specjalizacji

Surdologopedia – program podstawowy – 2024

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie surdologopedii 2024

archiwalne programy specjalizacji

Surdologopedia – program podstawowy – 2018

Surdologopedia – program podstawowy – 2010


14. Psychoseksuologia (034)

aktualne pogramy specjalizacji

Psychoseksuologia – program podstawowy – 2023

PIŚMIENNICTWO dla psychologów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoseksuologii 2024

archiwalny program specjalizacji

Psychoseksuologia – program podstawowy – 2018


15. Embriologia kliniczna (037)

Embriologia kliniczna – program podstawowy – 2023

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie embriologii klinicznej 2024


16. Psychoterapia dzieci i młodzieży (038)

aktualne pogramy specjalizacji

Psychoterapia dzieci i młodzieży  – 2019

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży 2024


17. Chirurgiczna asysta lekarza (041)

aktualne pogramy specjalizacji

1 – Chirurgiczna asysta lekarza – 2022

2 – Chirurgiczna asysta lekarza – program dla fizjoterapeutów – 2022

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza 2024

 


18. Psychoterapia uzależnień (042)

aktualne pogramy specjalizacji

Psychoterapia uzależnień – aktualizacja 2023

Psychoterapia uzależnień – program uzupełniający – 2024

Literatura obowiązkowa i zalecana do PES w dziedzinie psychoterapii uzależnień – WIOSNA 2024

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących szkolenie specjalizacyjne oraz przygotowujące się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień 2024

 


19. Medyczna genetyka molekularna (043)

aktualne pogramy specjalizacji

Medyczna genetyka molekularna – 2023

PIŚMIENNICTWO dla diagnostów laboratoryjnych realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej 2024