Specjalności lekarsko-stomatologiczne AKTUALIZACJA 2018

UWAGA

  • Kurs z PROMOCJI ZDROWIA i kolokwium z PRAWA MEDYCZNEGO obowiązują wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji przed 30 maja 2003 r, włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym 1.05-15.06.2003 r.
  • Kurs ze ZDROWIA PUBLICZNEGO obowiązuje wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji po 30 maja 2003 r, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.12.2003-31.01.2004 r.

1. Chirurgia stomatologiczna (0781)

1-Program dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej

3-Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację II stopnia w dowolnej innej specjalności stomatologicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii stomatologicznej 2021

2. Chirurgia szczękowo-twarzowa (0704)

1-Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez specjalizacji)

2-Program dla lekarzy stomatologow posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej

3-Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii stomatologicznej

4-Program dla lekarzy posiadających jednocześnie dyplom lekarza i dyplom lekarza stomatologa po stażach podyplomowych (bez specjalizacji)

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej 2021

3. Ortodoncja (782)

1-Program dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w stomatologii ogolnej

3-Program dla lekarzy stomatologow posiadających specjalizację II stopnia w dowolnej innej specjalności stomatologicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji 2021

4. Periodontologia (0783)

1-Program dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program dla lekarzy stomatologow posiadających specjalizację I stopnia w stomatologii ogolnej

3-Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację II stopnia w dowolnej innej specjalności stomatologicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie periodontologii 2021

5. Protetyka stomatologiczna (0784)

1-Program dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w stomatologii ogolnej

3-Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację II stopnia w dowolnej innej specjalności stomatologicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie protetyki stomatologicznej 2021

 

6. Stomatologia dziecięca (0785)

1-Program dla lekarzy stomatologow po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w stomatologii ogólnej

3-Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację II stopnia w dowolnej innej specjalności stomatologicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii dziecięcej 2021

7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją (0786)

1-Program dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w stomatologii ogólnej

3-Program dla lekarzy stomatologow posiadających specjalizację II stopnia w dowolnej innej specjalności stomatologicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją 2021

8. Epidemiologia (0710)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy dentystów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program dla lekarzy dentystów wszystkich specjalności posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii 2021