Specjalności lekarsko-stomatologiczne AKTUALIZACJA 2018

UWAGA

  • Kurs z PROMOCJI ZDROWIA i kolokwium z PRAWA MEDYCZNEGO obowiązują wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji przed 30 maja 2003 r, włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym 1.05-15.06.2003 r.
  • Kurs ze ZDROWIA PUBLICZNEGO obowiązuje wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji po 30 maja 2003 r, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.12.2003-31.01.2004 r.

Chirurgia stomatologiczna (0781)

Program dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej
Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację II stopnia w dowolnej innej specjalności stomatologicznej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii stomatologicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Chirurgia szczękowo-twarzowa (0704)

Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez specjalizacji)
Program dla lekarzy stomatologow posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej
Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii stomatologicznej
Program dla lekarzy posiadających jednocześnie dyplom lekarza i dyplom lekarza stomatologa po stażach podyplomowych (bez specjalizacji)
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Ortodoncja (782)

Program dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w stomatologii ogolnej
Program dla lekarzy stomatologow posiadających specjalizację II stopnia w dowolnej innej specjalności stomatologicznej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Periodontologia (0783)

Program dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program dla lekarzy stomatologow posiadających specjalizację I stopnia w stomatologii ogolnej
Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację II stopnia w dowolnej innej specjalności stomatologicznej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie periodontologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Protetyka stomatologiczna (0784)

Program dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w stomatologii ogolnej
Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację II stopnia w dowolnej innej specjalności stomatologicznej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie protetyki stomatologicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Stomatologia dziecięca (0785)

Program dla lekarzy stomatologow po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w stomatologii ogólnej
Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację II stopnia w dowolnej innej specjalności stomatologicznej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Stomatologia zachowawcza z endodoncją (0786)

Program dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w stomatologii ogólnej
Program dla lekarzy stomatologow posiadających specjalizację II stopnia w dowolnej innej specjalności stomatologicznej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Epidemiologia (0710)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy dentystów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program dla lekarzy dentystów wszystkich specjalności posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy dentystów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024