Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, której głównym zadaniem jest kształcenie podyplomowe lekarzy w zakresie chorób układu pokarmowego oraz onkologii klinicznej, działa w obrębie Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22-5463-044, 22-5462-328
fax. 22-5463-035, 22-5462-000
e-mail: kg@cmkp.edu.pl

Badanie kliniczne dotyczące profilaktyki i wczesnego wykrywania raka przełyku

Pracownicy

Profesorowie:

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła –  Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig
prof. dr hab. n. med. Andrzej Mróz
prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski

Profersorowie CMKP:
dr hab. n. med. Michał Kamiński, prof. CMKP
dr hab. n. med. Marcin Polkowski, prof. CMKP
dr hab. n. med. Edyta Zagórowicz, prof. CMKP

Adiunkci:
dr n. med. Anna Chaber-Ciopińska
dr n. med. Maria Kulecka
dr n. med. Tomasz Rawa
dr n. med. Agnieszka Rogowska
dr n. med. Ewa Wrońska
dr n. med. Natalia Żeber-Lubecka

Asystenci:
dr n. med. Marek Bugajski
lek. Władysław Januszewicz
lek. Małgorzata Lenarcik
lek.  Andrzej Pawełas
dr n. med. Maciej Rupiński
dr n. med. Paulina Wieszczy
dr n. med. Michał Żorniak

Wykładowcy:
lek. Witold Gerke
lek. Krzysztof Skoczylas

St. wykładowca:
dr n. med. Ewa Czaczkowska-Kurek
dr n. med. Jacek Pachlewski

mgr Magdalena Kosmala
mgr Izabela Łapińska-Piesik
mgr Monika Wójtowicz-Popiel


Struktura Kliniki

Liczba łóżek: 32

 

Działalność dydaktyczna

Kształcenie podyplomowe lekarzy w zakresie chorób układu pokarmowego oraz onkologii klinicznej.

Specjalizacje lekarskie:

Liczba miejsc specjalizacyjnych z gastroenterologii – 8
Liczba miejsc specjalizacyjnych z chorób wewnętrznych – 21

Specjalizacja z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej:

Liczba miejsc specjalizacyjnych z cytogenetyki hematoonkologicznej – 2

 

Działalność naukowa

Współpraca Kliniki z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi

 • Współpraca z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN, ul. Pawińskiego 5a, Warszawa. Badania z użyciem spektrometrii mas. Współpraca została rozpoczęta w latach 90’.
 • Centrum Onkologii Instytut Marii Curie- Skłodowskiej, ul. Roentgena 5, Warszawa. Badania molekularne (genetyczne) różnych chorób układu trawiennego. Współpracę rozpoczęto 1994 roku.
 • University of Washington w Seattle, USA. Badania mechanizmów wyciszania ekspresji genów. Współpraca została rozpoczęta w latach 80’.
 • USA, University of Alabama at Birmingham, endoskopia
 • University of Oslo, Norwegia, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA, Erasmus Medical Center, Rotterdam, the Netherlands, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden, Uppsala Univeristy Hospital, Uppsala, Sweden, Harvard School of Public Health, Boston, Massachusetts, USA. NordICC – międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie z randomizacją, oceniające wpływ przesiewowej kolonoskopii na zachorowalność i umieralność na raka jelita grubego. Współpraca nawiązana w 2007 r.
 • University of Oslo, Norwegia, Mass Screening Registry, Helsinki, Finland. Polish Colonoscopy Screening Platform – grupa badań z randomizacją oceniających wdrożenie kolonoskopii przesiewowej jak metody populacyjnej. Współpraca nawiązana w 2012 r.
 • Sorlandet Hospital, Kristiansand, Norway. Water Endoscopy Trial. Współpraca nawiązana w 2012r.
 • University of Oslo, Norwegia. E-QUALY: Polish-Norwegian Project on the Effectiveness and Electronic Quality Assurance in Endoscopy Screening for Colorectal Cancer. Współpraca nawiązana w 2013r.

Inne szczególne ważne osiągnięcia naukowe

 • Projekt EPoS (European Polyp Surveillance Trials) – grupa nowatorskich, powiązanych badań z randomizacją oceniających sposób nadzorowania pacjentów po usunięciu polipów jelita grubego.
 • Grant NCBR – „E-Qualy -,Projekt realizowany w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza pt.: „E-QUALY: Polish-Norwegian project on the effectiveness and electronic quality assurance in endoscopy screening for colorectal cancer” .
 • Projekt TEAM: “Experimental population based platform to evaluate and monitor the effectiveness of screening colonoscopy: a population based comparative effectiveness study. (PCSP, Polish Colonoscopy Screening Platform)” – projekt realizowany w ramach programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, finansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • Project Transcan – „Personalized prevention of colorectal neoplasia by use of genetic variability for the Prediction of efficacy and symptoms/toxicity of treatment with COX-2 inhibitors and aspirin”.-projekt realizowany w ramach ERA-NET on Translational Cancer Research (TRANSCAN).

Klinika we współpracy z Polską Fundacją Gastroenterologii jest organizatorem konferencji o zasięgu krajowym tj.:

 1. Andrzejki Gastroenterologiczne – zaproszenia kierowane są do lekarzy wszystkich klinik gastrologicznych w Polsce. Na konferencję składają się prezentacje przypadków, wykłady i stałe punkty, jak kąciki endoskopowy i histopatologiczny, quizy (z nagrodami).
 2. Post ECCO Plus – jest to konferencja naukowa, poświęcona najnowszym doniesieniom prezentowanym na konferencji ECCO, przedstawionym w ciekawej interaktywnej formie.
 3. WSG-Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne – zaproszenia kierowane są do lekarzy wszystkich klinik gastrologicznych w Polsce. Tematyka WSG obejmuje zarówno nowości, jak i tematy stanowiące kanon współczesnej gastroenterologii.

Działalność lecznicza

Działalność lecznicza Kliniki to rokrocznie około 4200 chorych hospitalizowanych, około 15 000 badań i zabiegów endoskopowych, ok. 8000 badań i zabiegów ultrasonograficznych (włączając w to biopsje cienkoigłowe) oraz konsultacje ambulatoryjne około 5000 pacjentów.

Co wyróżnia jednostkę?

W działalności naukowej i organizacyjnej Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii na pierwszy plan wysuwa się zorganizowanie w roku 2000, w oparciu o Centrum Onkologii, ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych w kierunku nowotworów jelita grubego.

Na etapie zbadania ponad 50 tysięcy zdrowych klinicznie osób w wieku 50-65 lat metodą kolonoskopową wykryto zaawansowane gruczolaki lub raki jelita grubego u 5,6% badanych. Wykazano też, że najważniejszym czynnikiem zmniejszającym liczbę raków interwałowych (pojawiających się przed następną planowaną kolonoskopią przesiewową) jest wyszkolenie endoskopisty mierzone odsetkiem wykrywanych przez niego gruczolaków. Ogólne wyniki oraz mierniki jakości kolonoskopiii przesiewowej w Polsce wzbudziły duże zainteresowanie w innych krajach i były przedmiotem 2 publikacji w prestiżowym czasopiśmie New England Journal of Medicine (Reguła i wsp., 2006 oraz Kamiński i wsp., 2010).

Osiągnięciami w dziedzinie endoskopii zabiegowej są między innymi:
a) opracowanie i praktyczne wykorzystanie techniki usuwania dużych gruczolaków w jelicie grubym,
b) paliatywne protezowanie dróg żółciowych, przełyku i jelita grubego w przypadku zwężenia nowotworowego niemożliwego do usunięcia na drodze chirurgicznej.

Od 1997 r. w Centrum Onkologii funkcjonuje Rejestr Przełyku Barretta – stanu przedrakowego związanego z chorobą refluksową. Do tej pory udało się zgromadzić w rejestrze ponad 1000 przypadków, co jest jednym z największych materiałów tej rzadkiej choroby na świecie. Materiał ten służy do opracowywania nowych technik leczniczych, takich jak mukozektomia w przełyku.

Z zakresu hepatologii opracowano system nadzoru chorych z autoimmunologicznymi i cholestatycznymi chorobami wątroby (pierwotna marskość żółciowa, stwardniające zapalenie dróg żółciowych) ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji do przeszczepu wątroby. Zasady te zostały wprowadzone do użytku klinicznego, podobnie jak nadzór chorych na marskość wątroby w celu wczesnego wykrycia raka wątrobowokomórkowego. W programie przeszczepiania wątroby Klinika współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Warszawie.

Jedną z części składowych Kliniki jest Pracownia Biologii i Gastroenterologii Molekularnej. Do osiągnięć naukowych tej pracowni należą:

 1. badania roli H. pylori w chorobie wrzodowej i oddziaływań H. pylori z komórką nabłonkową żołądka na poziomie molekularnym,
 2. badania nad mechanizmami przekazywania informacji komórkowej z udziałem białka hnRNP K,
 3. badania podłoża genetycznego i molekularnego chorób zapalnych i nowotworów układu pokarmowego z użyciem technologii wielkoskalowych (mikromacierzy SNP i ekspresyjnych oraz spektromerii mas),
 4. opracowanie metodologii badań białkowych z wykorzystaniem spektrometrii mas w badaniach nad nowymi testami diagnostycznymi w chorobach nowotworowych.

Sukcesy

Krajowe i zagraniczne nagrody i wyróżnienia

 • dr hab. n. med. Jarosław Reguła – Nagroda „PULSU MEDYCYNY” – 9 miejsce na Liście Stu 2015 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie
 • dr hab. n. med. Jarosław Reguła Nagroda „PULSU MEDYCYNY” – 4 miejsce na Liście Stu 2016 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie
 • Godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci przyznana Prof. Witoldowi Bartnikowi (dyplom)
 • dr hab. n. med. Jarosław Reguła, Dr n. med. Michał F. Kamiński,Dr n. med.Ewa Wrońska, Dr n. med. Maciej Rupiński, Dr n. med. Jacek Pachlewski – Zespołowa Nagroda Naukowa Dyrektora CMKP I stopnia za działalność naukową – 2015
 • dr hab. n. med. Witold Bartnik, Dr n. med. Edyta Zagórowicz – Zespołowa Nagroda Naukowa Dyrektora CMKP za działalność naukową – 2015
 • Dr med. Michał Kamiński – Nagroda Indywidualna I stopnia Dyrektora CMKP za działalność dydaktyczną – 2015
 • Dr med. Michał Kamiński – Nagroda Indywidualna plebiscytu „Polacy z werwą – plebiscyt, który napędza Polskę” – Kategoria Medycyna to nagroda za poszerzanie dostępu pacjentów do najnowszych osiągnięć oraz szczególną dbałość o ochronę zdrowia – PKN ORLEN – 2015