Katedra Nefrologii Dziecięcej

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel: 22 815 15 40
e-mail: bnnd@cmkp.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda – p.o. kierownika

Pracownicy
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
dr hab. n. med. Sylwester Prokurat, prof. CMKP