Katedra Nefrologii Dziecięcej

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
dr hab. n. med. Sylwester Prokurat