Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii  to ośrodek referencyjny wykonujący pełen zakres zabiegów naczyniowych, w tym operacje tętniaków aorty brzusznej najnowszą techniką EVAS.
Klinika stanowi wiodący ośrodek dydaktyczny, prowadzący 90 % kursów obowiązkowych i doskonalących w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawa

tel: 22-5690-285
e-mail: kchn@cmkp.edu.pl

Struktura Kliniki

Liczba łóżek: 20

Działalność dydaktyczna

Wiodący ośrodek dydaktyczny w dziedzinie chirurgii naczyniowej – 90% kursów obowiązkowych i doskonalących prowadzonych jest przez Klinikę Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP.

Działalność naukowa

Główne kierunki badawcze

  • wdrożenie nowej techniki operowania tętniaków aorty brzusznej techniką EVAS
  • badania nad przyczynami występowania restenoz po zabiegach tętnic szyjnych
  • ocena zaburzeń hemostazy u chorych poddawanych zabiegom tętniaków aorty brzusznej
  • ocena zaburzeń krążenia mózgowego i obwodowego po zabiegach udrożnienia tętnicy podobojczykowej
  • badania nad aspirynoopornością u chorych poddawanych zabiegom naczyniowym
  • ocena zmian w krążeniu trzewnym u chorych poddanych endowaskularnemu leczeniu tętniaków aorty brzusznej.
  • ocena zmian klinicznych  w przepływie tętnicy udowej powierzchownej po zabiegach endowaskularnych
  • ocena powikłań u chorych z tętniakami tętnicy podkolanowej
  • ocena skuteczności leczenia operacyjnego poprzez ocenę zmian w mikrokrążeniu (NIRS)
  • ocena aktywności płytek krwi oraz częstości występowania oporności, naprzeciwagregacyjne działanie kwasu acetylosalicylowego w prewencji zakrzepowej chorych z patologiami naczyniowymi.

 

Działalność lecznicza

Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki:

– patofizjologia chorób układu tętniczego i żylnego;
– nowoczesne techniki diagnostyki nieinwazyjnej w chorobach naczyniowych;
– zaburzenia ukrwienia ośrodkowego układu nerwowego;
– zaburzenia krzepnięcia i hemostazy;
– badania nad czynnikami wpływającymi na rozwój i postęp miażdżycy tętnic;
– żylna choroba zakrzepowo–zatorowa;
– zaburzenia niedokrwienia – powikłania naczyniowe cukrzycy. Choroba Raynauda;
– przewlekłe zaburzenia żylne kończyn dolnych;
– zaburzenia mikrokrążenia i hemostazy w chorobach naczyń.

Klinika posiada 20 łóżek

Świadczenia medyczne:
– pełen zakres zabiegów wewnątrznaczyniowych: tętniaki aorty, tętnice szyjne, podobojczykowe, tętnice trzewne, biodrowe i łuku aorty;
– pełen zakres zabiegów klasycznej chirurgii naczyniowej;
– diagnostyka chorób naczyń obwodowych w oparciu o najnowsze techniki nieinwazyjne;
– diagnostyka mikrokrążenia z zastosowaniem technik laserowych i videokapilaroskopowych.


Co wyróżnia jednostkę ?

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP jest pierwszym Ośrodkiem w Warszawie wyposażonym w pełną salę hybrydową i drugim Ośrodkiem w kraju, pod względem liczby operacji tętnic szyjnych  (do 250 operacji rocznie).
Klinika posiada 20-letnie doświadczenie w tego typu operacjach.

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii jest organizatorem  prestiżowej konferencji poświęconej powikłaniom w dziedzinie chirurgii naczyniowej pn. „Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej”  – organizowanej cyklicznie od 2011 roku.

Pracownicy

dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP – Kierownik Kliniki

Wykładowca:
lek. Michał Juszyński
lek. Bartosz Pacewski
lek. Jan Wawszczak

Starszy wykładowca:
dr n. med. Paweł Dąbek
dr n. med. Tomasz Krosny
dr n. med. Adam Lewszuk
dr n. med. Witold Raciborski
dr n. med. Piotr Słowiński

mgr Ewa Kołaczek
Kamila Polak