Klinika Kardiologii Inwazyjnej

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel: 47 722 11 00
kki@cmkp.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Robert Gil – kierownik kliniki

Profesor CMKP
dr hab. n. med. Jacek Bil, prof. CMKP
dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski, prof. CMKP

Adiunkt
dr n. med.  Aneta Gziut-Rudkowska