Klinika Kardiologii Inwazyjnej

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
kki@cmkp.edu.pl

Pracownicy

dr hab. n. med. Piotr Szymański, prof. CMKP