Klinika Neonatologii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa

tel: 22-5841-170, 22-6250-712
e-mail: kn@cmkp.edu.pl

Pracownicy SPSK im. prof. W. Orłowskiego

dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP – p.o. kierownika

Adiunkt:
dr n. med. Jacek Witwicki

Wykładowcy
lek. Adam Krysiak

Starszy wykładowca
dr n. med. Marzena Kostuch

Adres do korespondencji:

Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel: 22-5690-503
e-mail: knp@cmkp.edu.pl

Inicjatywa Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią

logo KUKPProgram Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią jest inicjatywą Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, mającą na celu zapewnienie w jak największej ilości przestrzeni publicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej właściwych warunków dla nieskrępowanego karmienia piersią przy uwzględnieniu praw mam karmiących, jak również innych użytkowników przestrzeni.

Program uzyskał Patronat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. dra hab. Ryszarda Gellerta oraz Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka.

Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, którego Przewodniczącą jest dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP jest organizacją pozarządową, działającą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. KUKP zostało powołane w 1992 r. przy współudziale Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Polskiego Komitetu UNICEF oraz Instytutu Matki i Dziecka.