Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego

Mazowiecki Szpital Bródnowski
w Warszawie Sp. z o.o.
ul. Kondratowicza 8,
03-242 Warszawa

tel. 22-3265-814, 22-3265-500 wew. 779
e-mail: knu@cmkp.edu.pl

 

Pracownicy

dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP – Kierownik Kliniki