Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej

ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa

tel: 22 5693 851
fax: 22 5693 859
e-mail: kzn@cmkp.edu.pl

 

Pracownicy

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik

dr n. med. Magdalena Chmielowska
dr n. med. Małgorzata Kalisz
dr n. wet. Anna Litwiniuk
dr n. med. Lidia Martyńska
mgr Anita Gołaszewska
mgr Sylwia Jędrzejewska
Natalia Mroczek