Rekreacja ruchowa

Aktywizacja fizyczna obok pracy umysłowej jest ważnym czynnikiem podtrzymującym zdrowie i zapobiegającym przedwczesnemu starzeniu.

Gimnastyka – Zajęcia pełnią ważną rolę profilaktyczną zapobiegając chorobom reumatycznym, zwyrodnieniowym i osteoporozie. Przed zajęciami gimnastycznymi prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na umiarkowany wysiłek fizyczny.

Zajęcia z gimnastyki są częściowo odpłatne za, czas gdy się odbywają. W przypadkach losowych gdy nieobecność przekracza jeden miesiąc , opłata za okres nieobecności nie będzie pobierana.

Powyższe ustalenie nie dotyczy gimnastyki w basenie i klubie fitness.

 1. Ćwiczenia ogólno-usprawniające
  Ćwiczenia prowadzi pani Joanna Wiejacka. Odbywają się w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ulicy Szegedyńskiej 9, we wtorki i piątki:

  • I grupa: godz. 8:00-8:45
  • II grupa: godz. 8:45-9:30
 2. Ćwiczenia usprawniające
  Ćwiczenia prowadzi pani Anna Zając. Odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany” przy ulicy Cegłowskiej 39, w poniedziałki i czwartki:

  • I grupa: godz. 9:15-10:00
  • II grupa: godz. 10:15-11:00
  • III grupa: godz. 11:15-12:00
 3. Gimnastyka w basenie
  Zajęcia odbywają się w szkole przy ulicy Conrada 6. Trwają od listopada do maja.

  • I grupa : poniedziałek godz. 8:30
  • II grupa : środa godz. 12:15

ROZPOCZYNAMY ZAJĘCIA
ZUMBY

Zapraszamy  od 11 grudnia 2018 r. słuchaczy uniwersytetu na zajęcia  ZUMBY. Jest to taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness.

Zumba zawiera w sobie elementy tańca i aerobiku. Choreografia Zumby łączy hip-hop, soca, samba, salsa, merengue, mambo, oraz elementy Bollywood i tańca brzucha. Wykorzystywane są także m.in. elementy treningu cardio.

Szczegóły na załączonym powyżej plakacie

Prezes Zarządu UTW
Irena Moskal