Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi

Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest Partnerem w Projekcie „Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi”
nr POWR.05.02.00-00-0008/18 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dofinansowanie ze środków UE wynosi 2 395 493,48 PLN).Liderem Projektu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Głównym celem Projektu jest zapewnienie wzrostu wiedzy i kompetencji osób wchodzących w skład interdyscyplinarnych zespołów zarządzających w podmiotach leczniczych oraz przedstawicieli ich organów tworzących.

Szczegółowe informacje o działaniach realizowanych w ramach Projektu znajdują się na stronie internetowej: powerdlazdrowia.pl.

baner UE