Otrzymaj grant szkoleniowy na płatne formy samokształcenia

Uwaga! Nabór na granty szkoleniowe

Zapraszamy do skorzystania z dodatkowej formy wsparcia dla specjalizujących się lekarzy objętych projektem

Wysokość Grantu wynosi 3 000,00 zł

Uczestnicy projektu mogą jednorazowo, otrzymać dodatkowy tzw. grant szkoleniowy na sfinansowanie kosztów udziału w konferencji krajowej lub zagranicznej, kursie doskonalącym mającym wpływ na kształcenie specjalizacyjne lub wybranym stażu specjalizacyjnym, wynikającym z programu specjalizacji.

W ramach grantu możliwe jest rozliczenie poniesionych kosztów:

  • opłaty konferencyjnej/opłaty za kurs doskonalący;
  • podróży na konferencję, kursu doskonalącego;
  • noclegu podczas konferencji, kursu doskonalącego.