Otrzymaj grant szkoleniowy na płatne formy samokształcenia

Szanowni Państwo

Pula środków przeznaczonych na jednorazowe wsparcie w postaci grantów szkoleniowych na płatne formy samokształcenia  w ramach projektu POWER1 została wyczerpana.

Niemniej nie wstrzymujemy naboru – wszystkie wnioski, które wpłyną do CMKP po 06.02.2023 r. zostaną skierowane na listę rezerwową. W przypadku pozyskania dodatkowych środków, CMKP będzie je sukcesywnie rozpatrywać wg kolejności wpływu.

Uwaga! Nabór na granty szkoleniowe

Zapraszamy do skorzystania z dodatkowej formy wsparcia dla specjalizujących się lekarzy objętych projektem

Wysokość Grantu wynosi 3 000,00 zł

Uczestnicy projektu mogą jednorazowo, otrzymać dodatkowy tzw. grant szkoleniowy na sfinansowanie kosztów udziału w konferencji krajowej lub zagranicznej, kursie doskonalącym mającym wpływ na kształcenie specjalizacyjne lub wybranym stażu specjalizacyjnym, wynikającym z programu specjalizacji.

W ramach grantu możliwe jest rozliczenie poniesionych kosztów:

  • opłaty konferencyjnej/opłaty za kurs doskonalący;
  • podróży na konferencję, kursu doskonalącego;
  • noclegu podczas konferencji, kursu doskonalącego.