Zarejestruj się w projekcie POWER1

Warunki udziału w projekcie i kursach UE

W projekcie może wziąć udział każdy lekarz, który realizuje specjalizację w dziedzinach objętych projektem, w tzw. trybie modułowym, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w:

 1. onkologii klinicznej,
 2. radioterapii onkologicznej,
 3. chirurgii onkologicznej,
 4. patomorfologii,
 5. hematologii,
 6. geriatrii,
 7. ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 8. rehabilitacji medycznej,
 9. reumatologii,
 10. medycynie rodzinnej,
 11. medycynie ratunkowej,
 12. medycynie paliatywnej,
 13. pediatrii.

Jednorazowo należy przesłać do CMKP tzw. dokumenty rejestracyjne, tj.

ü  Deklaracja udziału w projekcie (dokument nr 1)

ü  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dokument nr 2)

ü  Ankieta uczestnika (dokument nr 3)

ü  Kserokopia karty specjalizacji/szkolenia specjalizacyjnego lub wydruk z systemu SMK (print screen) 

– z dopiskiem” za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem. 

Po zrealizowaniu wszystkich kursów specjalizacyjnych/zakończeniu specjalizacji należy jednorazowo przesłać do CMKP dokument nr 4:

Dokument nr 4.Aktualizacja 12.06.2018 – wersja pdf.

Dokument nr 4.Aktualizacja 12.06.2018 – wersja doc.