Rozporządzenia

UWAGA! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych CMKP nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn. zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 w sprawie programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2013 w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/rm-2008.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/rm-2007.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/rm-2005.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/Rozporządzenie-program-kursu-lekarze-POZ.pdf – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów|Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów|Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów|Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 w sprawie programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

rm-2008.pdf|rm-2007.pdf|rm-2005.pdf|Rozporządzenie-program-kursu-lekarze-POZ.pdf