Klinika Chirurgii Plastycznej

Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP jest jednym z trzech największych w Polsce ośrodków akademickich w chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Przywiązujemy szczególną wagę do monitorowania jakości świadczonych usług i wdrażania nowoczesnych metod leczenia. Szkolimy nowe pokolenia chirurgów plastyków. Prowadzimy badania naukowe we współpracy z wiodącymi ośrodkami w Polsce, w EU i w Kanadzie. Działamy w polskich, europejskich i amerykańskich towarzystwach naukowych.

 • Struktura Jednostki

  • Liczba łóżek 36

  Pododdziały:

  • Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej
  • Zakład Endoskopowej Chirurgii Plastycznej
 • Działalność dydaktyczna

  Klinika posiada obecnie 8 miejsc szkoleniowych na studiach specjalizacyjnych. Dodatkowo, corocznie prowadzi niemal 20 obowiązkowych i fakultatywnych kursów dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinach zabiegowych. Umożliwia także szkolenia indywidualne, prowadzone w ramach obowiązkowych staży specjalizacyjnych.

  Realizujemy:

  • Kursy specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, urologii i chirurgii plastycznej,
  • Studia specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii plastycznej,
  • Szkolenia indywidualne dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii plastycznej, chirurgii szczękowej i stomatologicznej, otolaryngologii, ortodoncji oraz chirurgii ogólnej,
  • Kursy fakultatywne dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii onkologicznej.

  Stale podnosimy kompetencje naszych wykładowców na międzynarodowych stypendiach oraz kursach specjalistycznych w USA i EU.

   

   

 • Działalność naukowa

  Prowadzimy projekty naukowe, współpracując z wiodącymi ośrodkami badawczymi. Wyniki naszych prac publikujemy w recenzowanych pismach naukowych wydawanych w USA, EU i w Polsce. Corocznie przedstawiamy nasze prace na zjazdach i kongresach naukowych. Nasi rezydenci korzystają ze studiów doktoranckich w CMKP lub prowadzą badania w ramach doktoratów realizowanych w trybie indywidulanym.

   Obecnie prowadzone projekty badawcze:

  • Ocena bezpieczeństwa i skuteczności podawania izolowanych komórek macierzystych o właściwościach regeneracyjnych, pochodzących z tkanki tłuszczowej u pacjentów po urazach, z chorobami wrodzonymi i zwyrodnieniowymi,
  • Wpływ N-Acetylocysteiny na przeżywalność autologicznego przeszczepu tkanki tłuszczowej,
  • Ręka. Na co patrzymy? – Pilotażowe badanie Eyetracking’owe,
  • Na co patrzymy? – Pilotażowe badanie Eyetracking’owe,
  • Analiza antropometryczna okolicy nosowo-wargowej u dzieci i młodzieży w 3 grupach wiekowych.

  Obecnie prowadzone doktoraty:

  • Ocena wpływu oszczędzania żebra na jakość życia mierzoną kwestionariuszem Breast-Q u pacjentek po mikrochirurgicznej rekonstrukcji piersi,
  • Przepływ naczyniowy w epineurium nerwu pośrodkowego po uwolnieniu kanału nadgarstka – wstępne badanie metodą dynamicznego obrazowania plamkowego,
  • Wykorzystanie elastografii ultrasonograficznej do oceny czasu trwania zakrzepicy żylnej, na podstawie badania zmian zachodzących w żyle odpiszczelowej, powstałych w wyniku skleroterapii,
  • Porównanie skuteczności leczenia guzkowego zapalenia pochewek ścięgnistych przy zastosowaniu kortykosteroidów i osocza bogatopłytkowego.
 • Działalność kliniczna

  Zajmujemy się niemal całym zakresem współczesnej chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Prowadzimy całodobowy ostry dyżur replantacyjny i rekonstrukcyjny, dla pacjentów po urazach twarzy i kończyn górnych. Szczególną wagę przywiązujemy do stałego śledzenia nowości naukowych, wdrażając najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki do codziennej praktyki.

   Podstawowe kierunki naszej działalności obejmują:

  1. Leczenie zniekształceń pourazowych i pochorobowych, w tym:
  • Chirurgia rekonstrukcyjna twarzy i kończyn

  – Rekonstrukcje nosa, powiek, jamy ustnej, małżowin usznych, skóry policzków i czoła,
  – Rekonstrukcje po operacjach onkologicznych,
  – Leczenie rekonstrukcyjne odleżyn i ran przewlekłych,
  – Rekonstrukcje w obrębie kończyny dolnej.

  • Chirurgia rekonstrukcyjna piersi

  – Rekonstrukcje mikrochirurgiczne płatami DIEP i SIEA,
  – Rekonstrukcje płatem LD,
  – Rekonstrukcje z zastosowaniem implantów,
  – Rekonstrukcje z wykorzystaniem przeszczepów tkanki tłuszczowej.

  • Mikrochirurgia rekonstrukcyjna

  – Rekonstrukcje mikrochirurgiczne w obrębie twarzy i kończyn,
  – Rekonstrukcje z wykorzystaniem płatów na perforatorach.

  • Chirurgia szczękowo – twarzowa

  – Chirurgia ortognatyczna,
  – Chirurgia stawu szczękowo – żuchwowego,
  – Rekonstrukcja żuchwy.

  • Chirurgia wad wrodzonych

  – Wtórne rekonstrukcje rozszczepów wargi i podniebienia,
  – Wtórne rekonstrukcje nosa porozszczepowego,
  – Rekonstrukcje wad wrodzonych ręki.

  1. Leczenie nowotworów skóry, w tym:
  • Chirurgia onkologiczna skóry- Chirurgia raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego,
   – Guzy twarzy,
   – Czerniak skóry.
  1. Chirurgię ręki i nerwów obwodowych, w tym:
  • Chirurgia ręki

  – Chirurgia zespołu kanału nadgarstka i zespołu rowka łokciowego,
  – Chirurgia endoskopowa zespołu kanału nadgarstka i rowka łokciowego,
  – Rekonstrukcje ścięgien,
  – Ostry dyżur dla urazów przedramienia i ręki,
  – Ostry dyżur replantacyjny.

  • Chirurgia nerwów obwodowych

  – Rekonstrukcje nerwu pośrodkowego łokciowego i promieniowego,
  – Rekonstrukcje nerwu twarzowego.

  1. Chirurgię plastyczną twarzy i tułowia, w tym:
  • Chirurgia plastyczna piersi

  -Redukcje piersi,
  – Leczenie zniekształceń i asymetrii piersi,
  – Chirurgiczne leczenie ginekomastii,
  – Przeszczepy tłuszczu w chirurgii piersi.

  • Chirurgia po operacjach bariatrycznych

  – Plastyki brzucha,
  – Plastyki kończyn,
  – Plastyki piersi.

  • Chirurgia nosa

  – Chirurgia plastyczna krzywego nosa,
  – Chirurgia przegrody nosa,
  – Chirurgia endoskopowa nosa.

  • Chirurgiczne leczenie migren

  – Blokady ataków migrenowych,
  – Diagnostyka z zastosowaniem botuliny tężcowej,
  – Chirurgia odbarczająca nerwów w obrębie czoła, skroni, nerwów potylicznych i nosa.

  • Chirurgia estetyczna (leczenie ze wskazań estetycznych nie jest refundowane przez NFZ)

  – Endoskopowa chirurgia estetyczna,
  – Chirurgia nosa,
  – Chirurgia starzejącej się twarzy
  – Plastyka piersi,
  – Piersi tkanką tłuszczową,
  – Chirurgia powłok brzusznych,
  – Lipoplastyka.

 • Co wyróżnia jednostkę ?

  Szczególnie zadowoleni jesteśmy z propagowania i wdrażania najnowszych metod diagnostyczno – leczniczych w chirurgii plastycznej:

  • Klinika jest jednym z największych polskich ośrodków zajmujących się mikrochirurgią rekonstrukcyjną piersi i tkanek miękkich,
  • Jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych ośrodków w Europie wprowadzamy chirurgiczne leczenie migren,
  • Jesteśmy największym polskim ośrodkiem akademickim prowadzącym rekonstrukcje przy użyciu autogennej tkanki tłuszczowej.
 • Pracownicy

  Adiunkci i asystenci CMKP:

  1. Lek. med. Katarzyna Osiak,
  2. Dr n. med. Kamil Pietrasik,
  3. Lek. med. Maciej Kulicki,
  4. Lek. med. Łukasz Ulatowski,
  5. Lek. med. Tomasz Dębski,
  6. Dr n. med. Anna Kaniewska,
  7. Dr n. med. Natalia Krześniak,
  8. Lek. med. Michał Charytonowicz,
  9. Dr n. med. Jarosław Zieliński

  Lekarze zatrudnieni poza CMKP:

  1. Dr n. med. Marcin Nowak,
  2. Lek. med. Anna Skowrońska
  3. Dr n. med. Marcin Wiśniewski
  4. Lek. med. Paweł Roguś

  Rezydenci:

  1. Lek. med. Zofia Bochen,
  2. Dr n. med. Joanna Sypniewska-Jutkiewicz,
  3. Dr n. med. Daria Charytonowicz,
  4. Lek. med.. Piotr Pietruski,
  5. Lek. med. Magda Eberhardt,
  6. Dr n. med. Cezary Pszenny,
  7. Lek. med. Grzegorz Sztolcman,
  8. Lek. med. Maria Molska