Postępowania habilitacyjne wszczęte po 1.10.2018 r.

Katarzyna Styczkiewicz

RDN_pismo_nadanie stopnia dr hab. K. Styczkiewicz
prof.J. Drożdż_recenzja_K.Styczkiewicz
prof.K.Mizia-Stec_recenzja_K.Styczkiewicz
prof.K.Narkiewicz_recenzja_K.Styczkiewicz
prof.L.Gromadzinski_recenzja_K.Styczkiewicz
Uchwała nr 447 w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej – dr n. med. Katarzyna Styczkiewicz
K. Styczkiewicz_uchwała_nadanie stopnia dr hab.

Łukasz Paluch

Wniosek_Ł.Paluch
prof.M.Sąsiadek_recenzja_Ł.Paluch
prof.J.Baron_recenzja_L.Paluch
prof.A.Majos_recenzja_Ł.Paluch
prof.A.Cieszanowski_recenzja_L.Paluch
Uchwała 372_powołanie komisji habilitacyjnej_Ł.Paluch
Uchwała 445_nadanie stopnia doktora habilitowanego_Ł.Paluch

Rafał Kamiński

Wniosek Rafał Kamiński
skład komisji habilitacyjnej_R. Kamiński
prof. J. Skowronski_recenzja_R. Kamiński
prof. M. Domżalski_recenzja_R. Kamiński   
prof. T. Niedzwiedzki_recenzja_R. Kamiński
Uchwała nr 344_w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego_Rafał Kamiński

Waldemar Misiorowski

Wniosek Waldemar Misiorowski
prof. J. Tarach_recenzja_W.Misiorowski
prof. M. Bolanowski_recenzja_W.Misiorowski
prof. T. Bednarczuk_recenzja_W.Misiorowski
skład komisji habilitacyjnej_W. Misiorowski
Uchwała nr 231_w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego_Waldemar Misiorowski

Kryspin Mitura

Wniosek Kryspin Mitura
prof. D. Janczak_recenzja_K. Mitura
prof. M. Dobosz_recenzja_K .Mitura
prof. M. Szura_recenzja_K. Mitura
skład komisji habilitacyjnej_K.Mitura
Uchwała nr 230_w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego_Kryspin Mitura

Marlena Godlewska

Wniosek Marlena Godlewska
prof. A. Janecka_recenzja_M. Godlewska
prof. J. Swierczynski_recenzja_M. Godlewska
prof.L.Bednarek-Papierska_recenzja_M.Godlewska
skład komisji habilitacyjnej_M. Godlewska
Uchwała nr 227_w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego_Marlena Godlewska

Joanna Bogusławska

Wniosek Joanna Bogusławska
prof.E.Hennig_recenzja_J.Bogusławska
prof. R. Słomski_recenzja_J.Bogusławska
prof.T.Pawełczyk_recenzja_J.Bogusławska
skład komisji habilitacyjnej_J.Bogusławska
Uchwała nr 228_w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego_Joanna Bogusławska

Marcin Złotorowicz

Wniosek Marcin Złotorowicz
prof. E. Marcinowska-Suchowierska_recenzja_M.Zlotorowicz
prof. L. Romanowski_recenzja_M.Złotorowicz
prof. M. Synder_recenzja_M. Złotorowicz
skład komisji habilitacyjnej_M.Złotorowicz
Uchwała nr 233_w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego_Marcin Złotorowicz

Michał Ciebiera

Wniosek Michał Ciebiera
prof. M. Bidzinski_recenzja_M. Ciebiera
prof. P. Madej_recenzja_M. Ciebiera
prof.P. Oszukowski_recenzja_M. Ciebiery
skład komisji habilitacyjnej_M. Ciebiera
Uchwała nr 328_w sprawie nadania stopnia doktora hab. Michałowi Ciebierze