Dyscyplina dodatkowa Filozofia/ Historia Medycyny

Egzamin z historii  medycyny odbędzie się

25 czerwca 2020 r. o godz. 13.00

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99/103

Sala Rady Naukowej (parter)

 

Skład komisji:

Przewodniczący:  prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik

Członkowie:

prof. dr hab. Michał Kopczyński

dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP

 

Egzamin z filozofii odbędzie się 04 czerwca 2020 r. o godz. 16.00

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

ul. Wójcickiego 1/3, Warszawa

Budynek 23, II piętro

 

Skład komisji:

Przewodniczący: ks. prof. Jan Krokos

Członkowie:

dr hab. Janina Buczkowska

prof. UKSW ks. dr hab. Andrzej Kobyliński

 

Zakres wiedzy na egzamin z filozofii