Programy specjalizacji dla farmaceutów

1. Analityka farmaceutyczna (013)
2. Bromatologia (015)
3. Farmacja apteczna (010)
4. Farmacja kliniczna (017)
5. Farmacja przemysłowa (012)
6. Farmacja szpitalna (011)
7. Farmakologia (018)
8. Lek roślinny (016)
9. Radiofarmacja (007)
10. Toksykologia (014)
11. Mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna (019)
12. Zdrowie publiczne (008)
13. Zdrowie środowiskowe (009)


1. Analityka farmaceutyczna (013)

Aktualne programy specjalizacji:

Analityka farmaceutyczna – program podstawowy – 2023

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie analityki farmaceutycznej 2024

Archiwalne programy specjalizacji:

1-Analityka farmaceutyczna – program podstawowy – 2018

2-Analityka farmaceutyczna – program uzupełniający-2018

1-Analityka farmaceutyczna – program podstawowy – 2004

2-Analityka farmaceutyczna – program uzupełniający – 2004


2. Bromatologia (015)

Archiwalne programy specjalizacji:

Bromatologia – program podstawowy – 2018

Bromatologia – program podstawowy – 2014

Bromatologia – program podstawowy – 2004

Archiwalne PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie bromatologii 2022


3. Farmacja apteczna (010)

Aktualne programy specjalizacji:

1-Farmacja apteczna – program podstawowy – 2024

2-Farmacja apteczna – program uzupełniający – 2024

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie  farmacji aptecznej 2024

Archiwalne programy specjalizacji:

1-Farmacja apteczna – program podstawowy – 2018

2-Farmacja apteczna – program uzupełniający – 2018

1-Farmacja apteczna – program podstawowy – 2004

2-Farmacja apteczna – program uzupełniający – 2004

Wykaz piśmiennictwa obowiązującego farmaceutów realizujących specjalizację w dziedzinie farmacji aptecznej


4. Farmacja kliniczna (017)

Aktualny program specjalizacji:

Farmacja kliniczna – program podstawowy – 2023

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie farmacji klinicznej 2024

Archiwalne programy specjalizacji:

Farmacja kliniczna – program podstawowy – 2018

Farmacja kliniczna – program podstawowy – 2011

1-Farmacja kliniczna – program podstawowy – 2004

2-Farmacja kliniczna – program uzupełniający – 2004


5. Farmacja przemysłowa (012)

Aktualny program specjalizacji:

Farmacja przemysłowa – program podstawowy – 2023

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie farmacji przemysłowej 2024

Archiwalny program specjalizacji:

Farmacja przemysłowa – program podstawowy – 2018

Farmacja przemysłowa – program podstawowy – 2004


6. Farmacja szpitalna (011)

Aktualny program specjalizacji:

Farmacja szpitalna – program podstawowy – 2023

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie farmacji szpitalnej 2024

Archiwalne programy specjalizacji:

1-Farmacja_szpitalna – program podstawowy – 2004

2-Farmacja szpitalna – program uzupełniający – 2004

3-Farmacja szpitalna – program podstawowy – 2018


7. Farmakologia (018)

Aktualny program specjalizacji:

Farmakologia – program podstawowy – 2023

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie farmakologii 2024

Archiwalne programy specjalizacji:

Farmakologia – program podstawowy – 2018

Farmakologia – program podstawowy – 2014

1-Farmakologia – program podstawowy – 2004

2-Farmakologia – program uzupełniający – 2004


8. Lek roślinny (016)

Archiwalne programy specjalizacji:

Lek roślinny – program podstawowy – 2018

1-Lek roślinny – program podstawowy – 2004

2-Lek roślinny – program uzupełniający – 2004

Archiwalne PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie lek roślinny 2022


9. Radiofarmacja (007)

Aktualny program specjalizacji:

Radiofarmacja – program podstawowy – 2023

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie radiofarmacji 2024

Archiwalne programy specjalizacji:

Radiofarmacja – program podstawowy – 2018


10. Toksykologia (014)

Aktualny program specjalizacji:

Toksykologia – program podstawowy – 2023

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie toksykologii 2024

Archiwalne programy specjalizacji:

Toksykologia – program podstawowy – 2018

1-Toksykologia – program podstawowy – 2004

2-Toksykologia – program uzupełniający – 2004


11. Mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna (019)

Archiwalne programy specjalizacji:

1-Mikrobiologia i biotechnologia – program podstawowy – 2004

2-Mikrobiologia i biotechnologia – program uzupełniający – 2004


12. Zdrowie publiczne (008)

Archiwalne programy specjalizacji:

1-Zdrowie publiczne – program podstawowy – 2004

2-Zdrowie publiczne – program uzupełniający – 2004


13. Zdrowie środowiskowe (009)

Archiwalne programy specjalizacji:

1-Zdrowie środowiskowe – program podstawowy – 2004

2-Zdrowie środowiskowe – program uzupełniający – 2004