Programy specjalizacji dla farmaceutów

1. Analityka farmaceutyczna (013)

AKTUALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1-Analityka farmaceutyczna – program podstawowy – 2018

2-Analityka farmaceutyczna – program uzupełniający-2018

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie analityki farmaceutycznej 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1-Analityka farmaceutyczna – program podstawowy – 2004

2-Analityka farmaceutyczna – program uzupełniajacy – 2004

2. Bromatologia (015)

AKTUALNY PROGRAM SPECJALIZACJI

Bromatologia – program pdstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie bromatologii 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

Bromatologia – program podstawowy – 2014

Bromatologia – program podstawowy – 2004

3. Farmacja apteczna (010)

AKTUALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1-Farmacja apteczna – program podstawowy – 2018

2-Farmacja apteczna – program uzupełniający – 2018

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie  farmacji aptecznej 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1-Farmacja apteczna – program podstawowy – 2004

2-Farmacja apteczna – program uzupełniający – 2004

Wykaz piśmiennictwa obowiązującego farmaceutów realizujących specjalizację w dziedzinie farmacji aptecznej

4. Farmacja kliniczna (017)

AKTUALNY PROGRAM SPECJALIZACJI

Farmacja kliniczna – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie farmacji klinicznej 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

Farmacja kliniczna – program podstawowy – 2011

1-Farmacja kliniczna – program podstawowy – 2004

2-Farmacja kliniczna – program uzupełniający – 2004

5. Farmacja przemysłowa (012)

AKTUALNY PROGRAM SPECJALIZACJI

Farmacja przemysłowa – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących ksztalcenie specjalizacyjne w dziedzinie farmacji przemysłowej 2020

ARCHIWALNY PROGRAM SPECJALIZACJI

Farmacja przemysłowa – program podstawowy – 2004

6. Farmacja szpitalna (011)

AKTUALNY PROGRAM SPECJALIZACJI

Farmacja szpitalna – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie farmacji szpitalnej 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1-Farmacja_szpitalna – program podstawowy – 2004

2-Farmacja szpitalna – program uzupełniający – 2004

7. Farmakologia (018)

AKTUALNY PROGRAM SPECJALIZACJI

Farmakologia – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie farmakologii 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

Farmakologia – program podstawowy – 2014

1-Farmakologia – program podstawowy – 2004

2-Farmakologia – program uzupełniający – 2004

8. Lek roślinny (016)

AKTUALNY PROGRAM SPECJALIZACJI

Lek roślinny – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie lek roślinny 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1-Lek roślinny – program podstawowy – 2004

2-Lek roślinny – program usupełniający – 2004

9. RADIOFARMACJA (007)

AKTUALNY PROGRAM SPECJALIZACJI

Radiofarmacja – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie radiofarmacji 2020

10. TOKSYKOLOGIA (014)

AKTUALNY PROGRAM SPECJALIZACJI

Toksykologia – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie toksykologii 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1-Toksykologia – program podstawowy – 2004

2-Toksykologia – program uzupełniający – 2004

11. MIKROBIOLOGIA I BIOTECHNOLOGIA FARMACEUTYCZNA (019)

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1-Mikrobiologia i biotechnologia – program podstawowy – 2004

2-Mikrobiologia i biotechnologia – program uzupełniający – 2004

12. ZDROWIE PUBLICZNE (008)

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1-Zdrowie publiczne – program podstawowy – 2004

2-Zdrowie publiczne – program uzupełniający – 2004

13. ZDROWIE ŚRODOWISKOWE (009)

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1-Zdrowie środowiskowe – program podstawowy – 2004

2-Zdrowie środowiskowe – program uzupełniający – 2004