Klinika Endokrynologii

Klinika Endokrynologii CMKP  obok kształcenia lekarzy z całego kraju w zakresie endokrynologii, diabetologii oraz chorób wewnętrznych, prowadzi działalność naukowo – badawczą biorąc m.in. udział  w międzynarodowych programach badawczych.
Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem praktycznie wszystkich zaburzeń układu wydzielania wewnętrznego.

 Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

tel./fax: 22-8343-131, 22-5690-529
e-mail: klinendo@cmkp.edu.pl


Struktura Jednostki

Liczba łóżek: 47,
w tym:
I Oddział Chorób Wewnętrznych 13 łóżek,
Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej 22 łóżka,
Pododdział Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych 12 łóżek.

Działalność dydaktyczna

Klinika prowadzi  kształcenie lekarzy z całego kraju w zakresie endokrynologii, diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Corocznie organizuje kursy specjalistyczne i udoskonalające oraz konferencje dydaktyczno – naukowe, które gromadzą około 2,5 tys. lekarzy.

Liczba miejsc akredytacyjnych:

Choroby wewnętrzne- 17
Endokrynologia- 18
Diabetologia-6

Działalność naukowa

Główne kierunki badawcze

 • guzy przysadki,
 • niedoczynność przysadki
 • guzy neuroendokrynne,
 • choroby tarczycy,
 • choroby przytarczyc,
 • choroby nadnerczy,
 • osteoporoza,
 • zespoły MEN,
 • nowotwory gruczołów dokrewnych,
 • androgenizacja,
 • zaburzenia metaboliczne,
 • diagnostyka laboratoryjna w zaburzeniach endokrynnych.

Zastosowanie najnowszych metod rozpoznawania i leczenia chorób:

 • Przysadki – głównie akromegalii, choroby Cushinga, prolactinoma;
 • Tarczycy – szczególnie jej nadczynności (leczenie m.in. radiojodem) oraz chorób tego gruczołu u ciężarnych;
 • Przytarczyc – głownie z ich pierwotną nadczynnością;
 • Nadnerczy – guzów czynnych hormonalnie oraz ujawnianych przypadkowo (” incydentaloma”)
 • Trzustki i przewodu pokarmowego – z guzami neuroendokrynnymi
 • Gonad – szczególnie guzów czynnych hormonalnie
 • Kompleksowa opieka nad ciężarnymi z endokrynopatiami

Działalność lecznicza

Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem praktycznie wszystkich zaburzeń układu wydzielania wewnętrznego. Ma pod swoją opieką największe w kraju grupy pacjentów z guzami przysadki – wydzielającymi PRL, GH, ACTH, TSH, LH i FSH, przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy – „incydentaloma” oraz guzami przytarczyc – prowadzącymi do pierwotnej nadczynności przytarczyc.

Pracownicy

Zespół Kliniki składa się z 38 specjalistów ( w tym 4 profesorów, 2 doktorów habilitowanych i 18 doktorów medycyny), prowadzi działalność naukowo – badawczą biorąc udział m.in. w: międzynarodowych programach badawczych, badaniach leku I i II fazy, publikując wyniki osiągnięć w czasopismach o międzynarodowym zasięgu.

Specjaliści:
23 endokrynologów,
4 diabetologów,
29 specjalistów chorób wewnętrznych,
5 specjalistów medycyny nuklearnej,
2 specjalistów diagnostyki laboratoryjnej

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński – kierownik kliniki

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

Profesor CMKP
dr hab. n. med. Agnieszka Baranowska-Bik, prof. CMKP
dr hab. n. med. Lucyna Bednarek-Papierska, prof. CMKP
dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel, prof. CMKP
dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski, prof.  CMKP
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

Adiunkci
dr n. med. Izabella Czajka-Oraniec|
dr n. med. Piotr Glinicki
dr n. med. Katarzyna Jankowska
dr n. med. Aleksandra Kruszyńska
dr n. med. Maria Stelmachowska-Banaś

Asystent
dr n. med. Maciej Ratajczak

Wykładowca
dr n. med. Piotr Dudek

Starszy wykładowca
dr n. med. Małgorzata Godziejewska-Zawada
dr n. med. Magdalena Kochman
dr n. med. Jarosław Kozakowski

Specjalista
dr n. med. Renata Kapuścińska
Marta Łączyńska
Linda Moszczyńska