Klinika Geriatrii

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawa
tel. 22 56 90 450
e-mail: kge@cmkp.edu.pl

Pracownicy

dr n. med. Małgorzata Kupisz-Urbańska