Klinika Geriatrii

SPSK im. prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
tel: 22 58-41-147
e-mail: klinikageriatrii@cmkp.edu.pl

p.o. Kierownika Kliniki

dr n. med. Małgorzata Kupisz-Urbańska

Klinika Geriatrii została powołana decyzją Rady Naukowej CMKP w 2017 roku. Siedziba Kliniki znajdowała się wówczas w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Pierwszym Kierownikiem Kliniki była Pani prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, następnie funkcja p.o. kierownika została powierzona dr n. med. Małgorzacie Kupisz-Urbańskiej. Działalność kliniczna jednostki była prowadzona w ramach struktur Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrologii kierowanej przez Pana prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Gellerta.  Jednocześnie z działalnością leczniczą prowadzone były prace naukowo-badawcze oraz staże specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie geriatrii.

W 2022 roku siedziba Kliniki została przeniesiona do SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, a od 2023 roku Klinika Geriatrii została włączona w struktury Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii  kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Piotra Jankowskiego.

W ramach Kliniki prowadzone są:

  • szkolenia z geriatrii dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, chirurgii ogólnej, urologii i otolaryngologii;
  • szkolenia specjalistyczne z geriatrii dla osób specjalizujących się w geriatrii;
  • szkolenia indywidualne z zakresu geriatrii;
  • prace badawcze i naukowe w ramach programów statutowych, własnych CMKP.