Klinika Kardiochirurgii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
kkch@cmkp.edu.pl15