Klinika Ortopedii

Klinika Ortopedii specjalizuje się w leczeniu patologii stawu biodrowego i kolanowego w zakresie protezoplastyk oraz zastosowaniem metod naturalnych – biologicznych, z wykorzystaniem komórek macierzystych lub czynników wzrostu.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im.Prof. A. Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13,
05-400 Otwock

tel: 22-7795-418
tel: 22-7794-031 wew 374
fax: 22-7795-418
e-mail: kor@cmkp.edu.pl

Struktura Kliniki

Liczba łóżek: 181,
4 Oddziały specjalistyczne:

ODDZIAŁ II Ortopedii z Pododdziałem Gruźlicy Kostno-Stawowej
ODDZIAŁ VI Zapaleń Kości
ODDZIAŁ VII Uszkodzeń i Patologii Miednicy
ODDZIAŁ XII Chirurgii Kręgosłupa

Działalność dydaktyczna

Kursy unijne:

Choroba zwyrodnieniowa stawów, protezoplastyki stawów.
Zapalenia kości i stawów – gruźlica narządu ruchu.
Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia złamań miednicy.

Kursy specjalizacyjne:

Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy.
Gruźlica narządu ruchu.
Zapalenia kości i stawów.
Artroza, aloplastyki stawów.
Wprowadzenie do specjalizacji w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Chirurgia kręgosłupa.

Działalność naukowa

Główne kierunki badawcze:

 • Protezoplastyki pierwotne
 • Gojenie ran pooperacyjnych
 • Sonikacja
 • Protezoplastyki rewizyjne stawów biodrowych i kolanowych
 • Złamania okołoprotezowe
 • Przeszczepy kostne zamrożone
 • Zaburzenia zrostu
 • Zakażenia okołoprotezowe
 • Bioaktywne szkło w zapaleniach kości
 • Rola filtrów żyły głównej dolnej w profilaktyce zatorowości
 • Obrażenia dużych naczyń w urazach wielonarządowych
 • Zasady ochrony chrząstki stawowej osteotomia podkolanowa w profilaktyce nieszczenia stawu
 • Analiza równowagi biomechanicznej przed i po protezoplastyce
 • Komórki macierzyste, czynnik wzrostu
 • Biologia leczenia zaburzeń zrostu
 • Biomechaniczna stabilizacja zaburzeń zrostu

Działalność lecznicza

Klinika Ortopedii specjalizuje się w leczeniu patologii stawu biodrowego i kolanowego, w zakresie protezoplastyk oraz zastosowaniem metod naturalnych – biologicznych, z wykorzystaniem komórek macierzystych lub czynników wzrostu.

Klinika specjalizuje się w:

 •  leczeniu powikłań infekcyjnych z zakresu ortopedii oraz traumatologii narządu ruchu. Zajmuje się przede wszystkim pacjentami po wypadkach komunikacyjnych i obrażeniach wielonarządowych, powikłanych zapaleniem kości i ubytkami tkanek miękkich oraz brakiem zrostu kości.
 • leczeniu obrażeń miednicy: złamań miednicy i panewki stawu biodrowego oraz kości krzyżowej. Oprócz tzw. świeżych złamań miednicy i panewki stawu biodrowego, leczone operacyjnie są również złamania zastarzałe miednicy. Tego rodzaju zabiegi należą do najtrudniejszych w chirurgicznym leczeniu złamań.
 • leczeniu zespołów bólowych typu korzeniowego, zapaleń gruźliczych i bakteryjnych kręgosłupa oraz zmiany nowotworowe, przerzutowe do kręgosłupa.

Co wyróżnia Klinikę?

Wysoki poziom diagnostyki obrazowej.
Nowoczesne techniki operacyjne.
Zróżnicowanie możliwości technicznych protezoplastyk, zaawansowany sposób zapobiegania powikłaniom przed-, śród- i pooperacyjnym.

Opieka rehabilitacyjna na oddziałach.
Pooperacyjne testy sprawności.
Opieka pooperacyjna wczesna i późna.
Sale jedno i dwuosobowe z toaletami, taras zewnętrzny.

Pracownicy

dr n. med. Jerzy Białecki – p.o. kierownika Kliniki

PROFESOR
prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

ADIUNKT
dr n. med. Paweł Bartosz
dr n. med.  Julia Macias
dr n. med. Piotr Walczak

WYKŁADOWCA
lek. Dariusz Szydłowski

STARSZY WYKŁADOWCA
dr n. med. Marcin Obrębski