Klinika Ortopedii

Klinika Ortopedii specjalizuje się w leczeniu patologii stawu biodrowego i kolanowego w zakresie protezoplastyk oraz zastosowaniem metod naturalnych – biologicznych, z wykorzystaniem komórek macierzystych lub czynników wzrostu.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im.Prof. A. Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13,
05-400 Otwock

tel: 22-7795-418
tel: 22-7794-031 wew 374
fax: 22-7795-418
e-mail: kor@cmkp.edu.pl

p.o. kierownika Kliniki
dr n. med. Jerzy Białecki

Struktura Kliniki

Liczba łóżek: 181,
4 Oddziały specjalistyczne:

ODDZIAŁ II Ortopedii z Pododdziałem Gruźlicy Kostno-Stawowej
ODDZIAŁ VI Zapaleń Kości
ODDZIAŁ VII Uszkodzeń i Patologii Miednicy
ODDZIAŁ XII Chirurgii Kręgosłupa

Działalność dydaktyczna

Kursy unijne:

Choroba zwyrodnieniowa stawów, protezoplastyki stawów.
Zapalenia kości i stawów – gruźlica narządu ruchu.
Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia złamań miednicy.

Kursy specjalizacyjne:

Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy.
Gruźlica narządu ruchu.
Zapalenia kości i stawów.
Artroza, aloplastyki stawów.
Wprowadzenie do specjalizacji w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Chirurgia kręgosłupa.

Działalność naukowa

Główne kierunki badawcze:

 • Protezoplastyki pierwotne
 • Gojenie ran pooperacyjnych
 • Sonikacja
 • Protezoplastyki rewizyjne stawów biodrowych i kolanowych
 • Złamania okołoprotezowe
 • Przeszczepy kostne zamrożone
 • Zaburzenia zrostu
 • Zakażenia okołoprotezowe
 • Bioaktywne szkło w zapaleniach kości
 • Rola filtrów żyły głównej dolnej w profilaktyce zatorowości
 • Obrażenia dużych naczyń w urazach wielonarządowych
 • Zasady ochrony chrząstki stawowej osteotomia podkolanowa w profilaktyce nieszczenia stawu
 • Analiza równowagi biomechanicznej przed i po protezoplastyce
 • Komórki macierzyste, czynnik wzrostu
 • Biologia leczenia zaburzeń zrostu
 • Biomechaniczna stabilizacja zaburzeń zrostu

Działalność lecznicza

Klinika Ortopedii specjalizuje się w leczeniu patologii stawu biodrowego i kolanowego, w zakresie protezoplastyk oraz zastosowaniem metod naturalnych – biologicznych, z wykorzystaniem komórek macierzystych lub czynników wzrostu.

Klinika specjalizuje się w:

 •  leczeniu powikłań infekcyjnych z zakresu ortopedii oraz traumatologii narządu ruchu. Zajmuje się przede wszystkim pacjentami po wypadkach komunikacyjnych i obrażeniach wielonarządowych, powikłanych zapaleniem kości i ubytkami tkanek miękkich oraz brakiem zrostu kości.
 • leczeniu obrażeń miednicy: złamań miednicy i panewki stawu biodrowego oraz kości krzyżowej. Oprócz tzw. świeżych złamań miednicy i panewki stawu biodrowego, leczone operacyjnie są również złamania zastarzałe miednicy. Tego rodzaju zabiegi należą do najtrudniejszych w chirurgicznym leczeniu złamań.
 • leczeniu zespołów bólowych typu korzeniowego, zapaleń gruźliczych i bakteryjnych kręgosłupa oraz zmiany nowotworowe, przerzutowe do kręgosłupa.

Co wyróżnia Klinikę?

Wysoki poziom diagnostyki obrazowej.
Nowoczesne techniki operacyjne.
Zróżnicowanie możliwości technicznych protezoplastyk, zaawansowany sposób zapobiegania powikłaniom przed-, śród- i pooperacyjnym.

Opieka rehabilitacyjna na oddziałach.
Pooperacyjne testy sprawności.
Opieka pooperacyjna wczesna i późna.
Sale jedno i dwuosobowe z toaletami, taras zewnętrzny.

Pracownicy

PROFESOR:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

ODDZIAŁ II Ortopedii z Pododdziałem Gruźlicy Kostno-Stawowej

Kierownik Oddziału: dr n. med. Jerzy Białecki
Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Marcin Obrębski

Adiunkci:
dr n. med. Paweł Bartosz
dr n. med. Julia Macias

Lekarze:
lek. Andrzej Kolbuszewski,
lek. Gracjan Suchodolski,
lek. med. Łukasz Wąs,
lek. Marcin Para,
lek. Maciej Kogut
lek. Michał Ignarski
Koordynator opieki pielęgniarskiej:
mgr Joanna Romsicka
Sekretariat: Małgorzata Galińska

ODDZIAŁ VI Zapaleń Kości

Kierownik Oddziału: lek. Stanisław Rak
Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Piotr Walczak

Lekarze:
lek.  Jarosław Wenda,
lek. Adrian Brychcy,
lek. Katarzyna Krajewska,
lek. Magdalena Czachorowska-Pietrasik,
lek. Bartłomiej Budkiewicz,
Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Iwona Czarnecka – pielęgniarka epidemiologiczna
Sekretariat: Aleksandra Rogowska

ODDZIAŁ VII Uszkodzeń i Patologii Miednicy

Kierownik Oddziału: dr n. med. Adam Caban
Zastępca Kierownika Oddziału: lek. Dariusz Szydłowski (p.o.)

Lekarze:
lek. Grzegorz Doroszewski
lek. Łukasz Dubielecki
lek. Artur Plewiński
lek. Andrzej Zawadzki
lek. Martyna Meissner
lek. Rafał Nowak
Koordynator opieki pielęgniarskiej:
mgr Dorota Trzeciak
Sekretarz: Mariusz Wasążnik

ODDZIAŁ XII Chirurgii Kręgosłupa

Kierownik Oddziału: dr n. med. Stanisław Łukawski
Zastępca Kierownika Oddziału: lek. Wojciech Kucharczyk

Lekarze:
lek. Krzysztof Krauze
dr n. med. Oleg Tchoriwski
lek. Jacek Węglarz
Koordynator opieki pielęgniarskiej:
mgr Aneta Okoń
Sekretariat: Bogusława Wielgołaska