Klinika Pediatrii

Klinika Pediatrii
Szpital Bielański
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawa

tel/fax: 22-8641-167
e-mail: klinikapediatrii@cmkp.edu.pl

 

Klinika Pediatrii CMKP powstała w 1976 roku i od tego czasu prowadzi działalność dydaktyczną, naukową i diagnostyczno-leczniczą.

Obecnie pełniącym obowiązki kierownika Kliniki i Ordynatorem Oddziału Pediatrycznego jest (od 2007 roku) prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Nasi pracownicy łączą etaty dydaktyczne i naukowe w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego z pracą w oddziale szpitalnym. Dzięki temu możemy zapewnić najwyższą jakość leczenia w oparciu o sprawdzone i wiarygodne dane naukowe, poparte doświadczeniem zawodowym.

Działalność naukowa Kliniki Pediatrii obejmuje szereg zagadnień medycyny wieku rozwojowego. W głównym obszarze naszych zainteresowań pozostają jednak: nefrologia dziecięca, hematologia dziecięca, zaburzenia snu u dzieci, pediatria społeczna oraz najnowsze metody diagnostyczne w pediatrii.

Klinika Pediatrii CMKP prowadzi szereg szkoleń kierowanych przede wszystkim do lekarzy pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej. Obejmują one przede wszystkim zajęcia praktyczne przy łóżku chorego (w ramach specjalizacji z pediatrii i medycyny rodzinnej), kursy obowiązkowe (kurs wprowadzający dla osób rozpoczynających specjalizację oraz kurs podsumowujący – przed egzaminem) i doskonalące oraz praktyczne zajęcia kliniczne (w postaci jednodniowych kursów przy łóżku chorego). Uzupełnieniem działalności dydaktycznej jest działające przy Klinice Studenckie Koło Naukowe. Klinika Pediatrii CMKP uczestniczy również czynnie w organizacji licznych konferencji naukowych, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Pracownicy

Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – p.o. kierownik kliniki

Adiunkt
dr n. med.  August Wrotek

Asystent
lek. Dominika Kowalska-Kouassi
lek. Edyta Zawłocka

Wykładowca

lek. Joanna Załęska-Ponganis

Sekretariat:
mgr Irena Gralik


Historia Kliniki

Klinika Pediatrii CMKP powstała w 1976 roku z inicjatywy prof. dr hab. med. Marii Janiny Niżnikowskiej-Marks.

Zlokalizowano ją początkowo w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. P. Brudzińskiego w Dziekanowie Leśnym k/Warszawy. W Dziekanowie Klinika prowadziła działalność dydaktyczną, naukową i diagnostyczno-leczniczą przez okres 21 lat. W ramach tej działalności, kierowany przez profesor Niżnikowską-Marks zespół nauczycieli akademickich i asystentów Szpitala realizował zadania statutowe Kliniki w zakresie: kształcenia podyplomowego lekarzy w ramach specjalizacji i doskonalenia zawodowego (kursy szkoleniowe, kształcenie indywidualne) oraz klinicznych i eksperymentalnych obserwacji naukowych. Działalność statutową prowadzono w ścisłym powiązaniu z działalnością diagnostyczno-leczniczą, w oparciu o oddziały kliniczne Szpitala: niemowlęcy, patologii noworodka i oddział dla dzieci starszych oraz laboratorium Szpitala i utworzoną przez Kierownika Kliniki naukową pracownię hematologiczną i immunologiczną. Obserwacje naukowe obejmowały problematykę chorób infekcyjnych i ich powikłań, przede wszystkim powikłań w układzie hemostazy, chorób rozrostowych układu krwiotwórczego, konfliktu serologicznego, zaburzeń odporności komórkowej, chorób układu moczowego (zapalenie nerek, zakażenie układu moczowego), zapalnych chorób układowych tkanki łącznej. Działalność dydaktyczną Klinika Pediatrii CMKP prowadziła dla lekarzy z regionu obejmującego trzy województwa: ciechanowskie, ostrołęckie i siedleckie. Klinika uczestniczyła również w pracach nadzoru specjalistycznego w dziedzinie medycyny wieku rozwojowego.

Na początku lat 90-tych zakończył pracę oddział patologii noworodków. W tym okresie zabrakło również Szpitalowi środków na dalsze zatrudnianie personelu przyklinicznej pracowni naukowej.

Jesienią 1994 roku, w związku z przejściem na emeryturę prof. Niżnikowskiej-Marks Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego powołało na stanowisko kierownika Kliniki dr hab. n. med. Jacka Grygalewicza. Placówka kontynuowała działalność statutową, utrzymując również ogólnopediatryczny profil działalności diagnostyczno-leczniczej. Z nadejściem roku 1998, w związku z postępującą restrukturyzacją systemu opieki zdrowotnej w Polsce Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Dziekanowie Leśnym rozwiązała umowę z CMKP i usunęła Klinikę Pediatrii z terenu Szpitala. W ciągu następnych trzech lat nauczyciele akademiccy Kliniki kontynuowali działalność statutową jako Zespół Dydaktyczno-Naukowy Kliniki Pediatrii CMKP w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, zlokalizowany tam na podstawie porozumienia zawartego między Dyrekcjami: CMKP i Instytutu.

Od połowy roku 2000 bazę szpitalną dla Kliniki stanowi Szpital Bielański w Warszawie. Klinika pozostała placówką ogólnopediatryczną, równocześnie jednak opracowywała wybrane zagadnienia z zakresu specjalności szczegółowych (reumatologia – dr n. med. Elżbieta Matuszewska, nefrologia – dr Joanna Załęska-Ponganis) i z dziedziny pediatrii społecznej oraz rozpoczęła prowadzenie badań dzieci z zaburzeniami oddychania w czasie snu. W roku 2006 rozpoczęła działalność pracownia polisomnograficzna dla dzieci (dr Hanna Mazurkiewicz).

Od 1 września 2007 roku kierownikiem Kliniki Pediatrii i ordynatorem Oddziału Dziecięcego została dr hab. n. med. Teresa Jackowska. W tym czasie Klinika stała się również siedzibą Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Od września 2008 roku do kwietnia 2009 roku trwał remont Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Bielańskim. Klinika kontynuowała działalność dydaktyczno leczniczą w tymczasowo udostępnionych pomieszczeniach na terenie szpitala. Oddany oficjalnie do użytku w dniu 15 kwietnia 2009 oddział, spełnia najnowsze światowe normy i zapewnia komfort pobytu dla dzieci i ich opiekunów. Dzięki temu średni czas pobytu pacjenta w Oddziale zmniejszył się znacząco, na co wpływ miało również ograniczenie ilości zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Obecnie Klinika Pediatrii CMKP pozostaje jedną z niewielu klinik ogólnopediatrycznych, zapewniając całościową diagnostykę każdemu przyjętemu pacjentowi. Jednocześnie rozwijamy wybrane zagadnienia z zakresu specjalności szczegółowych (hematologia, nefrologia), co w wielu przypadkach zmniejsza konieczność przekazywania pacjentów do oddziałów wysokospecjalistycznych. Zajmujemy się również problemami z zakresu tzw. pediatrii społecznej. W Klinicznym Oddziale Dziecięcym działa pracownia USG (wykonuje się tu również badania echokardiograficzne – dr n. med. Mirosława Szewczykowska).

W 2016 roku Klinika Pediatrii CMKP kończyła 40 lat.