Klinika Urologii

Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (KU CMKP) powstała w 1976 roku. Jej twórcą i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Tadeusz Krzeski. Siedzibą Kliniki stał się utworzony w 01/08/1962 roku i prowadzony przez Profesora Oddział Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie (obecnie: Szpital im. Profesora Witolda Orłowskiego). Klinika stała się wiodącym w Polsce ośrodkiem podyplomowego nauczania urologii, w którym odbywały się kursy podstawowe i doskonalące ujęte w programie edukacyjnym CMKP oraz egzaminy specjalizacyjne. Potencjał KU CMKP uległ zwiększeniu w 2002 roku, dzięki wprowadzeniu przez CMKP zmiany struktury Kliniki, polegającej na utworzeniu w niej dwóch harmonijnie współpracujących ze sobą Zespołów Dydaktyki Urologicznej (ZDU): I. ZDU umiejscowiony był w Oddziale Urologii CSK (obecnie: Międzyleski Szpital Specjalistyczny) a od 2011 roku znajduje się w Szpitalu „Europejskie Centrum Zdrowia – Otwock”, zaś siedzibą II. ZDU pozostaje do dziś Oddział Kliniczny Urologii Szpitala im. Profesora Orłowskiego w Warszawie). Kierownikiem KU CMKP oraz I. i II.  ZDU do 31 sierpnia 2015 był profesor Andrzej Borówka prowadzący Oddział Kliniczny Urologii w ECZ – Otwock. Obecnie, od 01 września 2015 Kierownikiem Kliniki Urologii jest dr hab. n. med. Jakub Dobruch.

KLINIKA UROLOGII CMKP

Kontynuuje tradycje oddziału łączącego działalność leczniczą z szeroko pojętą dydaktyką. Podstawowe kierunki codziennej pracy obejmują onkologię urologiczną, mało inwazyjne leczenie kamicy moczowej i łagodnego rozrostu stercza. Ponadto jednostka dysponuje dużym doświadczeniem dotyczącym urologii czynnościowej; w Klinice są wykonywane operacje w przypadku nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn. Przeprowadzane są tu również różnego typu rekonstrukcje cewki moczowej.

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia, od lat szkoląc adeptów urologii, a także prowadząc staże cząstkowe dla lekarzy różnych specjalności w liczbie kilkunastu rocznie.

SPSK im. prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa
tel: 22 62 17 178, 22 58 41 142
ku@cmkp.edu.pl

PRACOWNICY

Profesor
Prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch – kierownik kliniki

dr n.  med. Michał Skrzypczyk

Adiunkt
dr n. med. Mieszko Kozikowski

Starszy wykładowca
dr n. med. Tomasz Bużański