Kontakt

Pracownicy CSE CMKP

Kierownik Projektu
mgr Karolina Włodarczyk
e-mail: kwlodarczyk@cmkp.edu.pl

Zastępca Kierownika Projektu
mgr Anzhela Maslava
tel.: 22 56 93 791
e-mail: amaslava@cmkp.edu.pl

Ekspert ds. Sieci CSE
mgr Paulina Niedzielska
tel.: 22 56 93 891
e-mail: paulina.niedzielska@cmkp.edu.pl

Ekspert ds. analizy efektów kształcenia
Justyna Górmińska
e-mail: justyna.gorminska@cmkp.edu.pl

Ekspert ds. procesu kształcenia
Ewelina Białobrzeska
e-mail: ewelina.bialobrzeska@cmkp.edu.pl

Ekspert ds. szkoleń
mgr Małgorzata Kaczyńska
Tel.: 22 56 93 799
e-mail: malgorzata.kaczynska@cmkp.edu.pl

Koordynator naukowo-dydaktyczny / kierownik
Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
e-mail: mpirozynski@cmkp.edu.pl

Kierownik Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej w Centrum Symulacji Medycznej przy CMKP. Pomysłodawca i koordynator merytoryczny projektów: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” oraz Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w wybranych specjalizacjach zabiegowych ze szczególnym wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań informatycznych” realizowanych przez CMKP.

Belka z logo Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, flagą Rzeczypospolitej Polskiej, flagą Unii Europejskiej z podpisem Dofinansowane przez Unię Europejską i logo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego