Rekrutacja

REKRUTACJA – techniki bronchoskopowe

Szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi z bronchoskopii dla lekarzy/ek posiadających tytuł specjalisty.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego rozpoczyna rekrutację Uczestników i Uczestniczek do Projektu „Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w wybranych specjalizacjach zabiegowych ze szczególnym wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań informatycznych”, i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Oś priorytetowa I Umiejętności; Działanie 1.1 Współpraca ponadnarodowa (umowa nr UDA-FERS.01.01-IP.02-0001/23), zwanym dalej Projektem.

W ramach Projektu będą realizowane bezpłatne szkolenia z zakresu:

 1. Bronchoskopii, dla lekarzy specjalistów z: 
  • chorób płuc
  • alergologii
  • medycyny ratunkowej
  • anestezjologii i intensywnej terapii
 2. Szkolenia są dedykowane lekarzom i lekarkom posiadającym tytuł specjalisty.
 3. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia przyjmowane będą od 16.04.2024 r. do 15.05.2024 r. do godziny 16:00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach z zakresu technik endoskopowych proszone są o:

 1. Zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie;
 2. Zapoznanie się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia;
 3. Zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych – przez CMKP;
 4. Wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
  1. Formularz zgłoszeniowy,
  2. Kopie dyplomu lekarza/ki specjalisty/ki
 5. Dostarczenie ww. dokumentów (osobiście lub pocztą tradycyjną) na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa, z dopiskiem „REKRUTACJA FERS2 – (PROSZĘ WPISAĆ DANĄ TECHNIKĘ)
 6. O miejscu odbywającego się szkolenia będzie decydować dostępność miejsc szkoleniowych w danym ośrodku:
  • Regionalne Centrum Symulacji Endoskopowej GUMed – Gdańsk
  • Regionalne Centrum Symulacji Endoskoowej UMed – Łódź

W przypadku pytań związanych z procesem rekrutacji prosimy o kontakt:

 1. Mgr Małgorzata Kaczyńska –  malgorzata.kaczynska@cmkp.edu.pl, tel.: 22 56 93 799 (kwestie formalne);
 2. Ewelina Białobrzeska – ewelina.bialobrzeska@cmkp.edu.pl, tel.: 22 56 93 890 (kwestie formalne).

REKRUTACJA – techniki endoskopowe i laparoskopowe w ginekologii

Szkolenia z zakresu umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi  i laparoskopowymi w ginekologii dedykowane lekarzom i lekarkom posiadających tytuł specjalisty.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego rozpoczyna rekrutację Uczestników i Uczestniczek do Projektu „Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w wybranych specjalizacjach zabiegowych ze szczególnym wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań informatycznych”, i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Oś priorytetowa I Umiejętności; Działanie 1.1 Współpraca ponadnarodowa (umowa nr UDA-FERS.01.01-IP.02-0001/23), zwanym dalej Projektem.

W ramach Projektu będą realizowane bezpłatne szkolenia z zakresu:

 1. Technik endoskopowych i laparoskopowych w ginekologii, dla lekarzy specjalistów z: 
  • Położnictwa i ginekologii
  • Ginekologii onkologicznej
 2. Szkolenia są dedykowane lekarzom i lekarkom posiadającym tytuł specjalisty.
 3. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia przyjmowane będą od 16.04.2024 r. do 15.05.2024 r. do godziny 16:00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach z zakresu technik endoskopowych proszone są o:

 1. Zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie;
 2. Zapoznanie się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia;
 3. Zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych – przez CMKP;
 4. Wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
  1. Formularz zgłoszeniowy,
  2. Kopie dyplomu lekarza/ki specjalisty/ki
 5. Dostarczenie ww. dokumentów (osobiście lub pocztą tradycyjną) na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa, z dopiskiem „REKRUTACJA FERS 2 – (PROSZĘ WPISAĆ DANĄ TECHNIKĘ)
 6. O miejscu odbywającego się szkolenia będzie decydować dostępność miejsc szkoleniowych w danym ośrodku
  • Regionalne Centrum Symulacji Endoskopowej GUMed – Gdańsk
  • Regionalne Centrum Symulacji Endoskopowej UMed – Łódź

W przypadku pytań związanych z procesem rekrutacji prosimy o kontakt:

 1. Mgr Małgorzata Kaczyńska –  malgorzata.kaczynska@cmkp.edu.pl, tel.: 22 56 93 799 (kwestie formalne);
 2. Ewelina Białobrzeska – ewelina.bialobrzeska@cmkp.edu.pl, tel.: 22 56 93 890 (kwestie formalne);
Belka z logo Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, flagą Rzeczypospolitej Polskiej, flagą Unii Europejskiej z podpisem Dofinansowane przez Unię Europejską i logo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego