Sieć Centrów Symulacji Endoskopowej

Sieć Centrów Symulacji Endoskopowej powstała w ramach projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Utworzono także Regionalne CSE w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Oba Centra zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt symulacyjny pozwalający na realizację szkoleń z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami bronchoskopowymi oraz laparoskopowymi i endoskopowymi w ginekologii.

Działania merytoryczne realizowane w poszczególnych CSE są koordynowane i nadzorowane przez Prof. dr. hab. n. med. Michała Pirożyńskiego, kierownika CSE CMKP.

W projekcie „Nowoczesne Standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w wybranych specjalizacjach zabiegowych, ze szczególnym wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań informatycznych” (FERS.01.01-IP.02-0001/23-00) przewidziane jest rozszerzenie Sieci o kolejne CSE zlokalizowane w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Centrum Symulacji Endoskopowej Łódź

W 2023 roku utworzono Centrum Symulacji Endoskopowej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Zostało ono wyposażone w najwyższej jakości sprzęt symulacyjny pozwalający na realizację szkoleń dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób płuc, anestezjologii i intensywnej terapii oraz położnictwa i ginekologii

Bezpośredni nadzór nad CSE Uniwersytetu Medycznego w Łodzi sprawują Prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak (UMed) – kierownik Zakładu Fizjologii Klinicznej, Prorektor ds. Rozwoju oraz Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak – Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Prorektor ds. Klinicznych i Zarządzania Nauką.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (UMed) kształci 9755 studentów na 15 kierunkach, realizuje studia i kursy podyplomowe oraz prowadzi Międzynarodową Szkołę Doktorską. UMED koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia oraz badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Od wielu lat należy do grona najlepiej ocenianych uczelni publicznych w kraju.

UMed realizuje 17 projektów strukturalnych (łączna wartość: 242,22 mln zł).

Kontakt: ul. Żeromskiego 113; 90-549 Łódź

Centrum Symulacji Endoskopowej Gdańsk

W 2023 roku zostało otwarte Centrum Symulacji Endoskopowej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Zostało ono wyposażone w najwyższej jakości sprzęt symulacyjny pozwalający na realizację szkoleń dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób płuc, anestezjologii i intensywnej terapii oraz położnictwa i ginekologii.

Koordynatorem merytorycznym CSE Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest dr hab. n. med. Sławomir Żegleń. Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. W ciągu ostatnich 3 lat zrealizował 27 projektów współfinansowanych ze środków UE.

Kontakt: ul. Dębinki 7; 80-952 Gdańsk

Belka z logo Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, flagą Rzeczypospolitej Polskiej, flagą Unii Europejskiej z podpisem Dofinansowane przez Unię Europejską i logo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego