Rekrutacja 2019/2020 – lista osób przyjętych

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

Rok akademicki 2019/2020

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 1. Lek. Magdalena Maria Dutsch-Wicherek . Tytuł projektu: Analiza związku występowania i nasilenia zaburzeń psychicznych u kobiet w okresie okołoporodowym i po porodzie ze zmianami poziomu tolerancji immunologicznej matki względem antygenów płodu, zachodzących w czasie ciąży fizjologicznej i powikłanej, porodu, cięcia cesarskiego. Opiekun: dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP
 2. Lek. Aleksandra Budnicka –Borkowicz. Tytuł projektu:Porównanie leczenia uchyłku Zenkera metodą przezustnej miotomii endoskopowej i septotomii endoskopowej giętkim fiberoskopem: międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie z randomizacją. Opiekun: dr hab. n. med. Michał Kamiński, prof. CMKP
 3. Mgr. Anna Macios. Tytuł projektu: Analiza czynników ryzyka wystąpienia fałszywie ujemnego wyniku cytologii przesiewowej poprzedzającej wystąpienie raka interwałowego w Programie Profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce. Opiekun: dr hab. n. med. Michał Kamiński, prof. CMKP
 4. Lek. Aleksandra Opala. Tytuł projektu:Ocena wpływu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji na śródbłonek rogówki w grupie pacjentów z cukrzycą typu. Opiekun: prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
 5. Mgr Aldona Jeznach. Tytuł projektu:Rola kaspazy – 4/5 w ludzkich leukocytach w patogenezie wstrząsu septycznego w modelu myszy humanizowanych. Opiekun: prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
 6. Mgr. Patrycja CybulaTytuł projektu:Związek między mikrobiomem i metabolomem stolca a wynikiem operacji bariatrycznej. Opiekun: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
 7. Mgr Karolina Skubisz. Tytuł projektu:Wpływ przeszczepienia mikroflory jelitowej ludzi skrajnie otyłych na rozwój powikłań wątrobowych u myszy z eksperymentalnym zespołem metabolicznym. Opiekun: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
 8. Lek. Paweł Kosik.  Tytuł projektu: Analiza wzrostu ciała u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną wymagającą leczenia operacyjnego: ocena dobowej zmienności wzrostu oraz porównanie metod klinicznych i radiograficznych szacowania należnego wzrostu ciała. Opiekun: dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

 1. Mgr Zuzanna Frydzińska. Tytuł projektu: Poznanie mechanizmu zależności prawidłowych podziałów jąderka od aktywności kompleksu Las17-Vrp1, drożdżowego odpowiednika ludzkiego kompleksu WASP-WIP, którego dysfunkcja odpowiada za zespół Wiskotta-Aldricha. Opiekun: dr hab. Adrianna Skoneczna
 2. Mgr Urszula Majcher-SeledynTytuł projektu: Oligopeptydy osocza krwi wiążące metale w chorobach nowotworowych i neurodegeneracyjnych: detekcja, funkcja, interwencja. Opiekun: prof. dr hab. Wojciech Bal
 3. Mgr Anastasiya Vasileuskaya.  Tytuł projektu: Identyfikacja i mechanizm prozdrowotnego działania bakterii mlekowych na modelu hodowli komórkowych. Opiekun: prof. dr hab. Jacek Bardowski/dr Agnieszka Szczepankowska
 4. Mgr Iga WiśniowskaTytuł projektu: Mikrobiom jelita ssaków jako źródło krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych: zaburzenia funkcjonowania i wynikające z tego stany chorobowe. Opiekun: dr hab. Anna Sikora
 5. Mgr Magdalena Wilga. Tytuł projektu: Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresje kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym reku nerki. Opiekun: dr hab. Tomasz Sarnowski

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie

 1. Mgr Karolina Ziąbska. Tytuł projektu:Wpływ inhibitorów deacetylaz histonów na interakcje komórkowe mikroglej-neurony w modelu  neonatalnej hipoksji-ischemii. Opiekun: dr hab. Joanna Sypecka, prof. IMDiK/ dr Małgorzata Nałęcz
 2. Mgr Patrycja Kaplińska. Tytuł projektu:Przedkliniczna ocena skuteczności termoablacyjnej techniki HIFU kontrolowanej obrazowaniem ultradźwiękowym w niszczeniu komórek nowotworowych. Opiekun: dr hab. Dorota Sulejczak
 3. Mgr Marta Matuszewska. Tytuł projektu: Rola białek z rodziny BET w regulacji zależnych od komórek mikrogleju procesów neurodegeneracji. Opiekun: dr hab. Grzegorz A. Czapski
 4. Mgr Klaudia Radoszkiewicz. Tytuł projektu: Optymalizacja metody izolacji i długotrwałej hodowli neuralnych komórek macierzystych do celów terapeutycznych. Opiekun: dr hab. Anna Sarnowska
 5. Mgr Aleksandra Wędzińska. Tytuł projektu: Analiza wzrostu ciała u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną wymagającą leczenia operacyjnego: ocena dobowej zmienności wzrostu oraz porównanie metod klinicznych i radiograficznych szacowania należnego wzrostu ciała. Opiekun: dr hab. Anna Sarnowska
 • Brak tytułu