Modułowe programy specjalizacji lekarskich 2023

ALERGOLOGIA (0731)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego.
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, pediatrii, chorób płuc, otolaryngologii, otorynolaryngologii lub dermatologii i wenerologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii lub pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie alergologii 2023


ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA (0701)
  1. Program specjalizacji w dziedzinie ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
  2. Program specjalizacji w dziedzinie ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

  WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii  2023

  ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE AiIT – Dokumentacja oceny kompetencji w poszczególnych dziedzinach programu szkolenia


ANGIOLOGIA (0732)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ANGIOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ANGIOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie angiologii 2023


AUDIOLOGIA I FONIATRIA (0733)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie AUDIOLOGII I FONIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie AUDIOLOGII I FONIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii lub dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie audiologii, foniatrii, laryngologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie audiologii i foniatrii 2023


BALNEOLOGIA I MEDYCYNA FIZYKALNA (0734)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie alergologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, kardiochirurgii, medycyny ogólnej, medycyny pracy, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, neurologii, neurologii dziecięcej, neurochirurgii, okulistyki, ortopedio i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, reumatologii dziecięcej, urologii lub urologii dziecięcej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej lub otorynolaryngologii lub pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej 2023


CHIRURGIA DZIECIĘCA (0702)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej lub specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii dziecięcej 2023


CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ (0735)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej 2023


CHIRURGIA NACZYNIOWA (0736)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII NACZYNIOWEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII NACZYNIOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII NACZYNIOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii naczyniowej 2023


CHIRURGIA OGÓLNA (0703)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII OGÓLNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII OGÓLNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej lub specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii onkologicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii ogólnej 2023


CHIRURGIA ONKOLOGICZNA (0737)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej lub specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii onkologicznej 2023


CHIRURGIA PLASTYCZNA (0738)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII PLASTYCZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII PLASTYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii klatki plastycznej 2023


CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA (0704)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie otolaryngologii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 5. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub otorynolaryngologii, lub lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie otolaryngologii
 6. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
 7. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej 2023


CHOROBY PŁUC (0739)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób płuc lub specjalizację I stopnia lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób płuc 2023


CHOROBY PŁUC DZIECI (0792)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc lub pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób płuc dzieci 2023


CHOROBY WEWNĘTRZNE (0705)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chorób płuc lub transfuzjologii, lub dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc, lub transfuzjologii klinicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych 2023


CHOROBY ZAKAŹNE (0706)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc, medycyny ogólnej lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 4. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
 5. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób zakaźnych 2023


DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA (0707)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie DERMATOLOGII I WENEROLOGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
 2. Program specjalizacji w dziedzinie DERMATOLOGII I WENEROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie dermatologii i wenerologii 2023


DIABETOLOGIA (0740)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie DIABETOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie DIABETOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie DIABETOLOGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie diabetologii 2023


DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA (0708)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie analityki klinicznej lub diagnostyki laboratoryjnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie farmakologii lub toksykologii lub specjalizację II stopnia w dziedzinie farmakologii, lub farmakologii klinicznej lub toksykologii klinicznej lub tytuł specjalisty w dziedzinie farmakologii klinicznej, lub toksykologii klinicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej 2023


ENDOKRYNOLOGIA (0741)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub chorób wewnętrznych lub położnictwa i ginekologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie endokrynologii 2023


ENDOKRYNOLOGIA GINEKOLOGICZNA I ROZRODCZOŚĆ (0799)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ i ROZRODCZOŚCI dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości 2023


ENDOKRYNOLOGIA I DIABETOLOGIA DZIECIĘCA (0796)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej 2023


EPIDEMIOLOGIA (0710)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie EPIDEMIOLOGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie EPIDEMIOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia, lub II stopnia lub tytuł specjalisty
 3. Program specjalizacji w dziedzinie EPIDEMIOLOGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, otorynolaryngologii lub pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii 2023


FARMAKOLOGIA KLINICZNA (0742)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie FARMAKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy nieposiadających specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie FARMAKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chemioterapii nowotworów, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób zakaźnych, farmakologii, neurologii, neurologii dziecięcej, onkologii klinicznej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie farmakologii klinicznej 2023


GASTROENTEROLOGIA (0743)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie gastroenterologii 2023


GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA (0797)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej 2023


GENETYKA KLINICZNA (0709)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie GENETYKI KLINICZNEJ dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie GENETYKI KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie GENETYKI KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie GENETYKI KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie GENETYKI KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii lub posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej
 6. Program specjalizacji w dziedzinie GENETYKI KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
 7. Program specjalizacji w dziedzinie GENETYKI KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie genetyki klinicznej 2023


GERIATRIA (0744)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie GERIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie GERIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie GERIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie geriatrii 2023


GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA (0787)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ginekologii onkologicznej 2023


HEMATOLOGIA (0745)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie HEMATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie HEMATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie hematologii 2023


HIPERTENSJOLOGIA (0788)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie HIPERTENSJOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej lub pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie hipertensjologii 2023


IMMUNOLOGIA KLINICZNA (0746)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie IMMUNOLOGII KLINICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie IMMUNOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, onkologii klinicznej, pediatrii lub położnictwa i ginekologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie IMMUNOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie immunologii klinicznej 2023


INTENSYWNA TERAPIA (0801)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie INTENSYWNEJ TERAPII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej, neonatologii, neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej, pediatrii oraz toksykologii klinicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie intensywnej terapii 2023


KARDIOCHIRURGIA (0747)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiochirurgii 2023


KARDIOLOGIA (0748)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii 2023


KARDIOLOGIA DZIECIĘCA (0762)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii dziecięcej 2023


MEDYCYNA LOTNICZA (0793)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY LOTNICZEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY LOTNICZEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny lotniczej lub specjalizację I stopnia lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny pracy lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny transportu

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny lotniczej 2023


MEDYCYNA MORSKA I TROPIKALNA (0794)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny pracy, lub specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny transportu

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej 2023


MEDYCYNA NUKLEARNA (0749)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY NUKLEARNEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY NUKLEARNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny nuklearnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY NUKLEARNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY NUKLEARNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych lub pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny nuklearnej 2023


MEDYCYNA PALIATYWNA (0750)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, lub posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, audiologii, audiologii i foniatrii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, balneologii i medycyny fizykalnej, chemioterapii nowotworów, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, chirurgii szczękowej, chirurgii szczękowo-twarzowej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, farmakologii klinicznej, foniatrii, geriatrii, kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny nuklearnej, medycyny ogólnej, medycyny pracy, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, medycyny sportowej, medycyny transportu, neonatologii, neurochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, okulistyki, onkologii klinicznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, radioterapii onkologicznej, rehabilitacji medycznej, reumatologii, reumatologii dziecięcej, seksuologii, transfuzjologii klinicznej, urologii, urologii dziecięcej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny paliatywnej 2023


MEDYCYNA PRACY (0711)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PRACY (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PRACY dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny ogólnej lub medycyny pracy lub dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny sportowej lub medycyny transportu

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny pracy 2023


MEDYCYNA RATUNKOWA (0712)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RATUNKOWEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RATUNKOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii, pediatrii lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RATUNKOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych lub pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej 2023


MEDYCYNA RODZINNA (0713)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub położnictwa i ginekologii
 6. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
 7. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 8. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej 2023
Załącznik do wykazu piśmiennictwa z medycyny rodzinnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej przystępujących do egzaminu w sesji jesiennej 2023


MEDYCYNA SĄDOWA (0714)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SĄDOWEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SĄDOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia, w dziedzinie medycyny sądowej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SĄDOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SĄDOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie patomorfologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny sądowej 2023


MEDYCYNA SPORTOWA (0751)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub chirurgii dziecięcej, lub chirurgii ogólnej
 5. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 6. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej
 7. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
 8. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny sportowej 2023


MIKROBIOLOGIA LEKARSKA (0716)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie mikrobiologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej 2022


NEFROLOGIA (0752)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie nefrologii 2023


NEFROLOGIA DZIECIĘCA (0798)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie nefrologii dziecięcej 2023


NEONATOLOGIA (0753)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neonatologii 2023


NEUROCHIRURGIA (0717)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie neurochirurgii lub I stopnia, lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii 2023


NEUROLOGIA (0718)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie neurologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii 2023


NEUROLOGIA DZIECIĘCA (0763)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 5. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii dziecięcej 2023


NEUROPATOLOGIA (0789)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROPATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROPATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROPATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neuropatologii 2023


OKULISTYKA (0719)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie OKULISTYKI dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji
 2. Program specjalizacji w dziedzinie OKULISTYKI dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie okulistyki

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie okulistyki 2023


ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA (0755)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej 2023


ONKOLOGIA KLINICZNA (0754)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, pediatrii lub chorób płuc, lub specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub specjalizację II stopnia w dziedzinie chemioterapii nowotworów
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie onkologii klinicznej 2023


ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU (0720)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 2023

FORMY EGZAMINU USTNEGO w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – Komunikat Konsultanta Krajowego


OTORYNOLARYNGOLOGIA (0721)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie OTORYNOLARYNGOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
 2. Program specjalizacji w dziedzinie OTORYNOLARYNGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie laryngologii lub dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie otolaryngologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie otorynolaryngologii 2023


OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA (0790)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie OTORYNOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie OTORYNOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie OTORYNOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej 2023


PATOMORFOLOGIA (0722)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PATOMORFOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PATOMORFOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie patomorfologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie PATOMORFOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny sądowej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie PATOMORFOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neuropatologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie patomorfologii 2023


PEDIATRIA (0723)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neonatologii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii 2023


PEDIATRIA METABOLICZNA (0795)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii metabolicznej 2023


PERINATOLOGIA (0800)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PERINATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie perinatologii 2023


POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA (0724)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji
 2. Program specjalizacji w dziedzinie POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie położnictwa i ginekologii 2023


PSYCHIATRIA (0725)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 4. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii 2023

Załącznik do wykazu piśmiennictwa z psychiatrii


PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY (0756)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży
 3. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej lub pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży 2023


RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA (0726)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
 2. Program specjalizacji w dziedzinie RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie radiodiagnostyki

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej 2023


RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA (0727)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie radioterapii onkologicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie radioterapii onkologicznej 2023


REHABILITACJA MEDYCZNA (0728)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, rehabilitacji ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, ortopedii i traumatologii, neurologii lub medycyny pracy
 3. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, pediatrii, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, medycyny pracy, chirurgii dziecięcej lub medycyny sportowej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie rehabilitacji medycznej 2023


REUMATOLOGIA (0757)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 4. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie reumatologii 2023


SEKSUOLOGIA (0758)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie SEKSUOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, neurologii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, lub psychiatrii dzieci i młodzieży

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie seksuologii 2023


TOKSYKOLOGIA KLINICZNA (0759)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii lub dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny pracy, pediatrii lub toksykologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie toksykologii klinicznej 2023


TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA (0760)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie analityki klinicznej lub transfuzjologii lub dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, diagnostyki laboratoryjnej, dermatologii i wenerologii, medycyny pracy, mikrobiologii, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii, otolaryngologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii lub radioterapii onkologicznej lub dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chirurgii klatki piersiowej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, kardiochirurgii, kardiologii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, mikrobiologii lekarskiej, neurochirurgii i neurotraumatologii, onkologii klinicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii dziecięcej lub urologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie transfuzjologii klinicznej 2023


TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA (0761)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hematologii, gastroenterologii dziecięcej,  kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, pediatrii, urologii lub urologii dziecięcej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie transplantologii klinicznej 2023


UROLOGIA (0729)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie UROLOGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie UROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie UROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie UROLOGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie urologii 2023


UROLOGIA DZIECIĘCA (0791)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie UROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie urologii
 2. Program specjalizacji w dziedzinie UROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie urologii dziecięcej 2023


ZDROWIE PUBLICZNE (0730)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ZDROWIA PUBLICZNEGO dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ZDROWIA PUBLICZNEGO dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ZDROWIA PUBLICZNEGO dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, otorynolaryngologii lub pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego  2023