Zdawalność Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w czterech sesjach egzaminacyjnych z lat 2020-2021

Szanowni Państwo,

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) przedstawia zestawienie wyników zdawalności Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w odniesieniu do konkretnych jednostek szkolących.

Zestawienie obejmuje wyniki PES – pomyślne lub nie – uzyskiwane przez zdających w czterech sesjach egzaminacyjnych z lat 2020-2021 (2 sesje wiosenne i 2 jesienne). Wyniki są uszeregowane według malejącej liczby osób dopuszczonych do PES i uzyskujących tytuł specjalisty w danej dziedzinie z danej jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Obejmują zdających z ok. pierwszej pięćdziesiątki tak uszeregowanych jednostek.

Tym samym, wyniki prezentują ranking jednostek specjalizujących, które w latach 2020-2021 wyszkoliły na rzecz systemu opieki zdrowotnej największą liczbę lekarzy specjalistów.

W pierwszej kolejności przedstawiliśmy wynik analizy dla 22 specjalizacji uznanych przez Ministra Zdrowia za priorytetowe oraz w dziedzinie nefrologii. Poniżej natomiast znajdą Państwo także wynik analizy dla pozostałych specjalizacji.

Dane zostały zestawione i poddane analizie przez CMKP, przy współudziale Ministerstwa Zdrowia, na podstawie informacji przekazanych przez Centrum e-Zdrowia z Systemu Monitorowania Kształcenia oraz informacji przekazanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Dziękuję Ministrowi Zdrowia oraz Dyrektorom Centrum e-Zdrowia i CEM za sprawną i szybką wymianę wszystkich informacji niezbędnych do przedstawienia tej analizy.

Z wyrazami szacunku,

Ryszard Gellert
Dyrektor CMKP

logo CMKP
logo-mz-new
logo CEM