Specjalności podstawowe AKTUALIZACJA 2018

UWAGA

  • Kurs z PROMOCJI ZDROWIA i kolokwium z PRAWA MEDYCZNEGO obowiązują wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji przed 30 maja 2003 r, włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym 1.05-15.06.2003 r.
  • Kurs ze ZDROWIA PUBLICZNEGO obowiązuje wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji po 30 maja 2003 r, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.12.2003-31.01.2004 r.

1. Anestezjologia i intensywna terapia (0701)

1- Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w anestezjologii i intensywnej terapii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 2021

2. Audiologia i foniatria (0733)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po staży podyplomowym

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizacje I stopnia w otolaryngologii

3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w audiologii lub foaniatrii lub otolaryngologii dziecięcej albo tytuł specjalisty w otolaryngologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie audiologii i foniatriii 2021

3. Chirurgia dziecięca (0702)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii dziecięcej

3-2018-3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej

4-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących ksztalcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii dziecięcej 2021

4. Chirurgia klatki piersiowej (0735)

1-Program specjalizacji dla lekarzy po stażu podyplomowym

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej

3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej 2021

5. Chirurgia ogólna (0703)

1-2018-1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym

2-2018-2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej

3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii dziecięcej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii ogólnej 2021

6. Chirurgia plastyczna (0738)

1-Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji), którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.05 – 30.06.2007 r.

2-Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.05 – 30.06.2007 r.

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii plastycznej 2021

7. Chirurgia szczękowo-twarzowa (704)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej

3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej lub chirurgii dzicięcej

4-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w otolaryngologii

5-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających jednocześnie dyplom lekarza i dyplom lekarza stomatologa po stażach podyplomowych (bez żadnej specjalizacji)

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej 2021

8. Choroby wewnętrzne (0705)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach wewnętrznych

3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach płuc lub specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach płuc

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących ksztalcenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych 2021

9. Choroby zakaźne (0706)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji), którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1. 12. 2006 – 31. 01. 2007 r.

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach zakaźnych, I lub II stopnia w medycynie ogólnej, I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1. 12. 2006 – 31. 01. 2007 r.

3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych lub chorobach płuc, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1. 12. 2006 – 31. 01. 2007 r.

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących ksztalcenie specjalizacyjne w dziedzinie chorob zakaźnych 2021

10. Dermatologia i wenerologia (0707)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym ( bez żadnej specjalizacji )

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dermatologii i wenerologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie dermatologii i wenerologii 2021

11. Diagnostyka laboratoryjna (0708)

1-Programspecjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-rogram specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia analityce klinicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej 2021

12. Epidemiologia (0710)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) – dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację począwszy od 2006 roku

2-Program dla lekarzy wszystkich specjalności posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty – dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację począwszy od 2006 roku

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii 2021

13. Genetyka kliniczna (0709)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie genetyki klinicznej 2021

14. Kardiochirurgia (0747)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazujacego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiochirurgii 2021

15. Kardiologia (0748)

1-Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji), którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.05 – 30.06.2007 r.

2-rogram dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.05 – 30.06.2007 r.

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii 2021

16. Medycyna nuklearna (0749)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-rogram specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach wewnętrznych

3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w medycynie nuklearnej

4-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w pediatrii

5-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych

6-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny nuklearnej 2020

17. Medycyna pracy (0711)

1-Program specjalizacji podstawowy 2009 – dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

Załącznik nr 1 – skierowania na staże i programy staży

Załącznik nr 2 – procedury medyczne

2-Program specjalizacji 2009 – dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w medycynie pracy, chorobach wewnętrznych, medycynie lotniczej, medycynie ogólnej lub specjalizację II stopnia w medycynie lotniczej, medycynie ogólnej

Załącznik nr 1 – skierowania na staże i programy staży

Załącznik nr 2 – procedury medyczne

3-Program specjalizacji 2009 – dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych

Załącznik nr 1 – skierowania na staże i programy staży

Załącznik nr 2 – procedury medyczne

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny pracy 2021

18. Medycyna ratunkowa (0712)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorobach wewnętrznych, ortopedii i traumatologii, pediatrii

3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorobach wewnętrznych, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej 2021

19. Medycyna rodzinna (0713)

1-Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych

3-Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii

4-Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej lub w medycynie ogólnej lub w położnictwie i ginekologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej 2021

20. Medycyna sądowa (0714)

1-Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny sądowej 2021

21. Medycyna transportu

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w medycynie morskiej i tropikalnej

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w medycynie lotniczej

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w medycynie pracy

22. Mikrobiologia lekarska (0716)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w mikrobiologii lekarskiej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazujacego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej 2021

23. Neonatologia (0753)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w pediatrii

0753-program-3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatri

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neonatologii 2021

24. Neurochirurgia (0717)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w neurochirurgii

3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii 2021

25. Neurologia (0718)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w neurologii

3-Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii

4-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii 2021

26. Okulistyka (0719)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w okulistyce

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie okulistyki 2021

27. Onkologia kliniczna (754)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia: w chorobach wewnętrznych, chorobach płuc lub medycynie ogólnej oraz dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych, chorobach płuc, lub medycynie ogólnej

3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w radioterapii onkologicznej

4-Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii

5-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w chemioterapii nowotworów

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie onkologii klinicznej 2021

28. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (0720)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w ortopedii i traumatologii

3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej lub w chirurgii dziecięcej

4-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej lub ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 2021

29. Otorynolaryngologia (0721)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w otolaryngologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie otorynolaryngologii 2021

30. Patomorfologia (0722)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w patomorfologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie patomorfologii 2021

31. Pediatria (0723)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w pediatrii

3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w neurologii dziecięcej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii 2021

32. Położnictwo i ginekologia (0724)

1-Program specjalizacji dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w położnictwie i ginekologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie położnictwa I ginekologii 2021

33. Psychiatria (0725)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w psychiatrii

3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w psychiatrii dzieci i młodzieży

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązujacego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii 2021

34. Psychiatria dzieci i młodzieży (0756)

1-Program specjalizacji dla lekarzy nie posiadających żadnej specjalizacji

2-Program specjalizacji w psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w psychiatrii dzieci i młodzieży lub specjalizację I stopnia w psychiatrii

3-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w psychiatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjlizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży 2021

35. Radiologia i diagnostyka obrazowa (0726)

1-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z radiodiagnostyki

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej 2021

36. Radioterapia onkologiczna (0727)

1-Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program podstawowy dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w radioterapii onkologicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA  obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie radioterapii onkologicznej 2021

37. Rehabilitacja medyczna (0728)

1-Program dla lekarzy po stażu podyplomowym ( bez żadnej specjalizacji )

2-Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach wewnętrznych, pediatrii, medycynie ogólnej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, neurologii, medycynie pracy

3-Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w rehabilitacji medycznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie rehabilitacji medycznej 2021

38. Transfuzjologia kliniczna (760)

1-Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji), którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.05 – 30.06.2007 r.

2-Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.05 – 30.06.2007 r.

3-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.05 – 30.06.2007 r.

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie transfuzjologii klinicznej 2021

39. Urologia (0729)

1-Program podstawowy

2-Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej

3-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie urologii 2021

40. Zdrowie publiczne (0730)

1-Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)

2-Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia

3-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego 2021