Specjalności podstawowe AKTUALIZACJA 2018

UWAGA

  • Kurs z PROMOCJI ZDROWIA i kolokwium z PRAWA MEDYCZNEGO obowiązują wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji przed 30 maja 2003 r, włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym 1.05-15.06.2003 r.
  • Kurs ze ZDROWIA PUBLICZNEGO obowiązuje wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji po 30 maja 2003 r, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.12.2003-31.01.2004 r.

Anestezjologia i intensywna terapia (0701)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w anestezjologii i intensywnej terapii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Audiologia i foniatria (0733)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po staży podyplomowym
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizacje I stopnia w otolaryngologii
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w audiologii lub foaniatrii lub otolaryngologii dziecięcej albo tytuł specjalisty w otolaryngologii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie audiologii i foniatriii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Chirurgia dziecięca (0702)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii dziecięcej
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących ksztalcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Chirurgia klatki piersiowej (0735)

Program specjalizacji dla lekarzy po stażu podyplomowym
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Chirurgia ogólna (0703)

1-2018-Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym
2-2018-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii dziecięcej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii ogólnej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Chirurgia plastyczna (0738)

Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji), którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.05 – 30.06.2007 r.
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.05 – 30.06.2007 r.
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii plastycznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Chirurgia szczękowo-twarzowa (704)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w otolaryngologii
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających jednocześnie dyplom lekarza i dyplom lekarza stomatologa po stażach podyplomowych (bez żadnej specjalizacji)
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Choroby wewnętrzne (0705)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach wewnętrznych
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach płuc lub specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach płuc
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących ksztalcenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Choroby zakaźne (0706)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji), którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1. 12. 2006 – 31. 01. 2007 r.
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach zakaźnych, I lub II stopnia w medycynie ogólnej, I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1. 12. 2006 – 31. 01. 2007 r.
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych lub chorobach płuc, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1. 12. 2006 – 31. 01. 2007 r.
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących ksztalcenie specjalizacyjne w dziedzinie chorob zakaźnych przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Dermatologia i wenerologia (0707)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym ( bez żadnej specjalizacji )
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dermatologii i wenerologii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie dermatologii i wenerologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Diagnostyka laboratoryjna (0708)

Programspecjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
2-rogram specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia analityce klinicznej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Epidemiologia (0710)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) – dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację począwszy od 2006 roku
Program dla lekarzy wszystkich specjalności posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty – dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację począwszy od 2006 roku
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Genetyka kliniczna (0709)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie genetyki klinicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Kardiochirurgia (0747)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazujacego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiochirurgii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Kardiologia (0748)

Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji), którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.05 – 30.06.2007 r.
2-rogram dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.05 – 30.06.2007 r.
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Medycyna nuklearna (0749)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
2-rogram specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach wewnętrznych
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w medycynie nuklearnej
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w pediatrii
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny nuklearnej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Medycyna pracy (0711)

Program specjalizacji podstawowy 2009 – dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Załącznik nr 1 – skierowania na staże i programy staży
Załącznik nr 2 – procedury medyczne
Program specjalizacji 2009 – dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w medycynie pracy, chorobach wewnętrznych, medycynie lotniczej, medycynie ogólnej lub specjalizację II stopnia w medycynie lotniczej, medycynie ogólnej
Załącznik nr 1 – skierowania na staże i programy staży
Załącznik nr 2 – procedury medyczne
Program specjalizacji 2009 – dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych
Załącznik nr 1 – skierowania na staże i programy staży
Załącznik nr 2 – procedury medyczne
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny pracy przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Medycyna ratunkowa (0712)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorobach wewnętrznych, ortopedii i traumatologii, pediatrii
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorobach wewnętrznych, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pediatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Medycyna rodzinna (0713)

Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej lub w medycynie ogólnej lub w położnictwie i ginekologii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej 2023
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej przystępujących do egzaminu w sesji jesiennej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Medycyna sądowa (0714)

Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny sądowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Medycyna transportu

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w medycynie morskiej i tropikalnej
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w medycynie lotniczej
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w medycynie pracy


Mikrobiologia lekarska (0716)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w mikrobiologii lekarskiej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazujacego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Neonatologia (0753)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w pediatrii
0753-program-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neonatologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Neurochirurgia (0717)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w neurochirurgii
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Neurologia (0718)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w neurologii
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Okulistyka (0719)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w okulistyce
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie okulistyki przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Onkologia kliniczna (754)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia: w chorobach wewnętrznych, chorobach płuc lub medycynie ogólnej oraz dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych, chorobach płuc, lub medycynie ogólnej
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w radioterapii onkologicznej
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii
Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w chemioterapii nowotworów
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie onkologii klinicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (0720)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w ortopedii i traumatologii
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej lub w chirurgii dziecięcej
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej lub ogólnej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Otorynolaryngologia (0721)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w otolaryngologii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie otorynolaryngologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Patomorfologia (0722)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w patomorfologii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie patomorfologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Pediatria (0723)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w pediatrii
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w neurologii dziecięcej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Położnictwo i ginekologia (0724)

Program specjalizacji dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w położnictwie i ginekologii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie położnictwa I ginekologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Psychiatria (0725)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w psychiatrii
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w psychiatrii dzieci i młodzieży
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązujacego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Psychiatria dzieci i młodzieży (0756)

Program specjalizacji dla lekarzy nie posiadających żadnej specjalizacji
Program specjalizacji w psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w psychiatrii dzieci i młodzieży lub specjalizację I stopnia w psychiatrii
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w psychiatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjlizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Radiologia i diagnostyka obrazowa (0726)

Program specjalizacji podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z radiodiagnostyki
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Radioterapia onkologiczna (0727)

Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program podstawowy dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w radioterapii onkologicznej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA  obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie radioterapii onkologicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Rehabilitacja medyczna (0728)

Program dla lekarzy po stażu podyplomowym ( bez żadnej specjalizacji )
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach wewnętrznych, pediatrii, medycynie ogólnej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, neurologii, medycynie pracy
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w rehabilitacji medycznej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie rehabilitacji medycznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Transfuzjologia kliniczna (760)

Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji), którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.05 – 30.06.2007 r.
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.05 – 30.06.2007 r.
Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji w 2007 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.05 – 30.06.2007 r.
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie transfuzjologii klinicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Urologia (0729)

Program podstawowy
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej
Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie urologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Zdrowie publiczne (0730)

Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia
Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024