Biblioteka

Dostęp testowy (poprzez PROXY) do czasopism medycznych Taylor & Francis (Informa Healthcare)

Dostęp potrwa do 31.10.2019r.

Dostęp testowy (poprzez PROXY) do baz firmy McGraw-Hill Medical.

Dostęp potrwa do 15.10. 2019r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 31 lipca br. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowany został nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.