Biblioteka

Zapraszamy  do bezpłatnego testu bazy UpToDate

Test będzie trwał do końca stycznia 2020 roku.

Materiały na temat bazy UpToDate :

Przedstawiamy UpToDate

UTD-informacja o bazie

Baza UpToDate na urz.mobilnych

004_Quick_Reference_Card_EN_nocover