Biblioteka

Czasopisma KARGER – dostęp testowy

Wszystkie tytuły recenzowane (większość na liście filadelfijskiej)
Omówienie najnowszych odkryć naukowych (w tym klinicznych)
Ponad 100 tytułów czasopism wraz z publikacjami Open Access
Ponad 40 serii książkowych
Około 50 tytułów książkowych rocznie
16 000 manuskryptów otrzymywanych rocznie
170 redaktorów naczelnych i 4 000 członków rad redakcyjnych
12 500 recenzentów-ekspertów
Dostęp do archiwów od roku 1998

Baza  DynaMed Plus – dostęp testowy

DynaMed Plus to narzędzie informacji medycznych opartych na dowodach wykorzystywane do pracy z pacjentem. Dzięki DynaMed Plus zyskują Państwo dostęp do przeglądów i rekomendacji, epidemiologii, diagnostyki, prognoz, kierunków leczenia dotyczących licznych schorzeń i chorób. Zyskują Państwo dostęp do wyników badań laboratoryjnych, symptomów, informacji o lekach, ich dawkowania, interakcji z innymi lekami. Dodatkowo DynaMed Plus zapewnia informacje dla pacjentów oraz linki do pełnych tekstów wykorzystanej literatury.

 

Zachęcamy do testowania multiwyszukiwarki EDS (EBSCO Discovery Service), która zapewnia użytkownikom łatwy i skuteczny dostęp do źródeł elektronicznych Biblioteki na jednej platformie wyszukiwawczej. W razie problemów polecamy filmy instruktażowe: Jak wyszukiwać? i Jak uzyskać lepsze wyniki wyszukiwania?

 

Przeszukaj zasoby elektroniczne Biblioteki: