Biblioteka

Zachęcamy do testowania multiwyszukiwarki EDS (EBSCO Discovery Service),
która zapewnia użytkownikom łatwy i skuteczny dostęp do źródeł elektronicznych Biblioteki na jednej platformie wyszukiwawczej.

 

Przeszukaj zasoby elektroniczne Biblioteki:

 

 

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy o dostępie do bazy ClinicalKey

logo clinical key

 

 • Pracownicy Biblioteki

  mgr Katarzyna Krucz-Pyrka – Kustosz
  22-5601-180
  katarzyna.krucz@cmkp.edu.pl

  mgr Marta Święćkowska – Kustosz
  22-5601-180
  marta.swieckowska@cmkp.edu.pl

  mgr Anna Glińska – Starszy bibliotekarz
  22-5601-183
  anna.glinska@cmkp.edu.pl

  mgr Monika Brodalka – Bibliotekarz
  22-5601-183
  monika.brodalka@cmkp.edu.pl

  mgr Izabela Karolak – Bibliotekarz
  22-5601-183
  izabela.karolak@cmkp.edu.pl

  mgr Alicja Kochańska – Bibliotekarz
  22-5601-183
  alicja.kochanska@cmkp.edu.pl

   

 • Katalogi

  KATALOG KSIĄŻEK I CZASOPISM CMKP

  KARO – Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich

  NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

  CKCZ – Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w Polskich Bibliotekach Medycznych (GBL)

 • Czasopisma

  WEJŚCIE DO LISTY CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH

  Lista AtoZ jest narzędziem zarządzającym wszystkimi czasopismami dostępnymi on-line w sieci Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
  Obejmuje tytuły z baz pełnotekstowych prenumerowanych przez Bibliotekę CMKP :

  Dostęp do pełnotekstowych wersji czasopism jest możliwy z komputerów pracujących w sieci CMKP. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i słuchacze studiów doktoranckich CMKP mogą również korzystać z tych baz spoza sieci komputerowej instytucji (kontakt z administratorem sieci CMKP)

  UWAGA !!!
  Zgodnie z prawem autorskim oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Użytkownik zdobyte informacje ma prawo wykorzystać jedynie w osobistym, niekomercyjnym celu.

  CZASOPISMA ZAGRANICZNE PRENUMEROWANE W ROKU 2018

  1. American Journal of Clinical Pathology (print + online)
  2. Critical Public Health – (print+online)
  3. Endoscopy (online)
  4. Gerontology (online)
  5. Hospital Pediatrics – (online)
  6. Journal of Clinical Endocrinology And Metabolism – (print + online)
  7. The New England Journal of Medicine (print)
  8. Pediatrics – (print+online)

  CZASOPISMA OTRZYMYWANE Z DARÓW

  1. Circulation Journal
  2. Fukuoka Acta Medica
  3. WHO Drug Information

  WYSZUKIWARKA CZASOPISM PUNKTOWANYCH  MNiSW

  CZASOPISMA POLSKIE ON-LINE

  SKRÓTY TYTUŁÓW CZASOPISM

   

 • E-Booki

  Bookshelf— kolekcja blisko 100 biomedycznych książek elektronicznych, dostępna na platformie PubMed.

  FreeBooks4Doctors!  – Baza zawierająca 650 książek medycznych w układzie dziedzinowym i alfabetycznym w różnych językach.

 • Bazy bibliograficzne

  Bibliografia Publikacji Pracowników CMKP — baza obejmuje publikacje naukowe pracowników CMKP od roku 1992 i stanowi kontynuacje wersji drukowanej zawierającej prace od roku 1982. Bibliografia uzupełniana jest na bieżąco.

  Polska Bibliografia Lekarska (PBL) – baza abstraktowa, rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z zakresu medycyny i nauk pokrewnych od roku 1979 do chwili obecnej.

  Medline/PubMed – baza abstraktowa, zawiera opisy bibliograficzne od roku 1950 do chwili obecnej. Korzystając z bazy PubMed w sieci CMKP, macie Państwo bezpośredni dostęp do wszystkich czasopism zagranicznych, które wchodzą w skład baz pełnotekstowych zakupionych przez Bibliotekę CMKP: EBSCO, Pr0Quest. LWW, Springer, Elsevier, Karger, WiIey—BIackweIl.

  Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych firmy Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (W05). Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmująca dostep do pakietu WOS na serwerze w ICM oraz dostęp do pakietu W05 (roczniki 1975-2010), CPCl (roczniki 1990-2010) oraz JCR (rocznik testowy 2003) na platformie Web of Knowledge na serwerze wydawcy.

 • Bazy pełnotekstowe

  Academic Serach Complete/EBSCO — baza pełnotekstowa czasopism naukowych z rożnych dziedzin, z których 6 100 stanowi pozycje recenzowane naukowo. Zawiera również abstrakty z 11 000 czasopism i 11 700 monografii, raportów i materiałów konferencyjnych. Cześć tytułów objętych jest embargiem (od 6 do 12 miesięcy). Uwaga! Baza wchodzi w skład ,,Wirtualnej Biblioteki Nauki”.

  ClinicalKey – to zintegrowana platforma informacji medycznej, udostępniona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca informacje z 52 specjalizacji medycznych. Jest to także wyjątkowe narzędzie wspomagające rozwój zawodowy oraz codzienną praktykę lekarzy w zakresie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.

  Elsevier/ScienceDirect — pełnotekstowa baza zawierająca 1650 czasopism z zakresu medycyny i nauk biologiczno-chemicznych wydawnictwa Elsevier dostępnych od roku 1995 do chwili obecnej. Uwaga! Baza wchodzi w skład ,,Wirtualnej Biblioteki Nauki”.

  Health Source-Nursing/Academic Edition – zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia.

  Health Source—Consumer Edition — zawiera pełne teksty ponad 460 publikacji, w tym ok. 80 czasopism, ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów i broszur oraz ok. 160 raportów z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia i wiele in.

  Karger — baza pełnotekstowa, zawiera 76 czasopism medycznych wydawnictwa Karger dostępnych od roku 1998 do 2009.

  LWW — Your Journals OVID — baza pełnotekstowa zawierająca około 70 tytułów, czasopism medycznych wydawnictwa Lippincott Williams &Wilkinsa.

  Medline Complete – to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.500 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.400 czasopism pełnotekstowych nie jest dostępne w bazach Academic Search Complete. Wśród nich znajdują się pełne teksty najczęściej wykorzystywanych czasopism indeksowanych w MEDLINE.

  Oxford Journals Medicine -kolekcja 78 tytułów czasopism pełnotekstowych wydawnictwa Oxford University Press. Zakres dziedzinowy: medycyna.

  Springer — baza pełnotekstowa, zawiera około 1300 czasopism wydawnictwa Springer dostępnych od roku 1995 do chwili obecnej. Uwaga! Baza wchodzi w skład ,,Wirtualnej Biblioteki Nauki”.

  Wiley—Blackwell/ Wiley lnterScience Medicine & Nursing — baza pełnotekstowa, zawiera dostęp do 320 czasopism z zakresu medycyny Wirtualna Biblioteka Nauki – od roku 2010 wybrane zasoby (Elsevier, EBSCO,Springer i Web of Knowledge) są dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na podstawie ogólnokrajowych licencji akademickich finansowanych w całości przez MNiSW. Pozostałe zasoby w WBN są dostępne dla instytucji uczestniczących w konsorcjach z częściowym dofinansowaniem z MNiSW. Dostęp do baz licencjonowanych jest ograniczony do zarejestrowanych numerów IP należących do komputerów znajdujących się na terenie instytucji uczestniczących w licencjach.

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni i słuchacze studiów doktoranckich CMKP mogą korzystać z zasobów WBN po przez sieć uczelnianą oraz (jeżeli posiadają indywidualne hasło dostępu utworzone przez Administratora sieci CMKP) spoza sieci komputerowej instytucji.

  Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) – zasoby objęte ogólnopolską licencją dla instytucji akademickich (finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), w skład których wchodzą zasoby wydawców:

  • Elsevier
  • Springer
  • Wiley-Blackwell
   a także:
  • bazy EBSCO (pakiet podstawowy) 
  • baza Scopus 
  • zasoby Web of Knowledge 
  • czasopismo Nature (bieżący rocznik i 4 roczniki archiwalne)
  • czasopismo Science (bieżący rocznik i archiwa od 1997 r.)

   

 • Usługi

  Biblioteka CMKP pośredniczy w sprowadzaniu materiałów z innych bibliotek krajowych i zagranicznych (tylko dla pracowników CMKP)

  1. przez system SUBITO ( realizacja do 72h )kopie artykułów z czasopism znajdujących się w zbiorach bibliotek niemieckich, austriackich i szwajcarskich
  2. sprowadzenie książki, czasopisma,pracy doktorskiej i habilitacyjnej(do korzystania tylko i wyłącznie na miejscu w czytelni)
 • Biblioteki medyczne

 • Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW

 • Lista Impact Factor

 • Scopus

 • Web of Science

 • Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

 • EMIKS System archiwizacji

  Informacji o systemie EMIKS prosimy szukać na stronie Działu Organizacyjno-Prawnego

 • PROXY - zdalny dostęp do zasobów Biblioteki CMKP

  Dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki CMKP z komputerów spoza sieci uczelnianej poprzez serwer proxy uzyskać mogą wyłącznie pracownicy i doktoranci Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

  Umożliwia ona korzystanie z narzędzi i zasobów elektronicznych (katalogów, baz danych, e-czasopism i e-książek) bezpośrednio ze strony Biblioteki.

  W celu uzyskania dostępu należy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, aby wykorzystywała serwer Proxy.

  Instrukcja konfiguracji przeglądarek dla proxy

  W razie problemów z działaniem PROXY lub konfiguracją przeglądarki prosimy kontaktować się z Działem Informatyki pod numerem 22-5693-736 lub e-mail helpdesk@cmkp.edu.pl

  1. Użytkownik może przegrywać lub drukować ograniczoną ilość kopii cytatów, abstraktów, pełnych tekstów lub ich części pod warunkiem, że informacje te będą wykorzystywane jedynie w osobistym, niekomercyjnym celu.
  2. Zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.
  3. Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstaw jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać tej samej do sprzedaży lub dystrybucji.