Programy specjalizacji dla jednostek akredytowanych

Jednostka ubiegająca się o akredytacje składa wniosek na podstawową wersję programu specjalizacji.

Specjalizacje lekarskie


Specjalizacje lekarsko-dentystyczne

 1. Chirurgia stomatologiczna (0781)
 2. Chirurgia szczękowo-twarzowa (0704)
 3. Ortodoncja (0782)
 4. Periodontologia (0783)
 5. Protetyka stomatologiczna (0784)
 6. Stomatologia dziecięca (0785)
 7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją (0786)
 8. Epidemiologia (0710)
 9. Zdrowie publiczne (0730)

Specjalizacje lekarskie

Alergologia (0731)
 1. Program specjalizacji

Anestezjologia i intensywna terapia (0701)
 1. Program specjalizacji

Angiologia (0732)
 1. Program specjalizacji

Audiologia i foniatria (0733)
 1. Program specjalizacji

Balneologia i medycyna fizykalna (0734)
 1. Program specjalizacji

Chirurgia dziecięca  (0702)
 1. Program specjalizacji

Chirurgia klatki piersiowej (0735)
 1. Program specjalizacji

Chirurgia naczyniowa (0736)
 1. Program specjalizacji

Chirurgia ogólna (0703)
 1. Program specjalizacji

Chirurgia onkologiczna (0737)
 1. Program specjalizacji

Chirurgia plastyczna (0738)
 1. Program specjalizacji

Chirurgia szczękowo-twarzowa (0704)
 1. Program specjalizacji

Choroby płuc (0739)
 1. Program specjalizacji 

Choroby płuc dzieci (0792)
 1. Program specjalizacji 

Choroby wewnętrzne (0705)
 1. Program specjalizacji

Choroby zakaźne (0706)
 1. Program specjalizacji

Dermatologia i wenerologia (0707)
 1. Program specjalizacji

Diabetologia (0740)
 1. Program specjalizacji

Diagnostyka laboratoryjna (0708)
 1. Program specjalizacji

Endokrynologia (0741)
 1. Program specjalizacji

Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość (0799)
 1. Program specjalizacji

Endokrynologia i diabetologia dziecięca (0796)
 1. Program specjalizacji

Epidemiologia (0710)
 1. Program specjalizacji

Farmakologia kliniczna (0742)
 1. Program specjalizacji

Gastroenterologia (0743)
 1. Program specjalizacji

Gastroenterologia dziecięca (0797)
 1. Program specjalizacji

Genetyka kliniczna (0709)
 1. Program specjalizacji

Geriatria (0744)
 1. Program specjalizacji

Ginekologia onkologiczna (0787)
 1. Program specjalizacji

Hematologia (0745)
 1. Program specjalizacji

Hipertensjologia (0788)
 1. Program specjalizacji

Immunologia kliniczna (0746)
 1. Program specjalizacji

Intensywna terapia (0801)
 1. Program specjalizacji

Kardiochirurgia (0747)
 1. Program specjalizacji

Kardiologia (0748)
 1. Program specjalizacji

Kardiologia dziecięca (0762)
 1. Program specjalizacji

Medycyna lotnicza (0793)
 1. Program specjalizacji

Medycyna morska i tropikalna (0794)
 1. Program specjalizacji

Medycyna nuklearna (0749)
 1. Program specjalizacji

Medycyna paliatywna (0750)
 1. Program specjalizacji

Medycyna pracy (0711)
 1. Program specjalizacji

Medycyna ratunkowa (0712)
 1. Program specjalizacji

Medycyna rodzinna (0713)
  1. Program specjalizacji

Medycyna sądowa (0714)
 1. Program specjalizacji

Medycyna sportowa (0751)
 1. Program specjalizacji

Mikrobiologia lekarska (0716)
 1. Program specjalizacji

Nefrologia (0752)
 1. Program specjalizacji

Nefrologia dziecięca (0798)
 1. Program specjalizacji

Neonatologia (0753)
 1. Program specjalizacji

Neurochirurgia (0717)
 1. Program specjalizacji

Neurologia (0718)
 1. Program specjalizacji

Neurologia dziecięca (0763)
 1. Program specjalizacji

Neuropatologia (0789)
 1. Program specjalizacji

Okulistyka (0719)
 1. Program specjalizacji

Onkologia i hematologia dziecięca (0755)
 1. Program specjalizacji

Onkologia kliniczna (0754)
 1. Program specjalizacji

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (0720)
 1. Program specjalizacji

Otorynolaryngologia (0721)
 1. Program specjalizacji

Otorynolaryngologia dziecięca (0790)
 1. Program specjalizacji

Patomorfologia (0722)
 1. Program specjalizacji

Pediatria (0723)
 1. Program specjalizacji

Pediatria metaboliczna (0795)
 1. Program specjalizacji

Perinatologia (0800)
 1. Program specjalizacji

Położnictwo i ginekologia (0724)
 1. Program specjalizacji

Psychiatria (0725)
 1. Program specjalizacji

Psychiatria dzieci i młodzieży (0756)
 1. Program specjalizacji

Radiologia i diagnostyka obrazowa (0726)
 1. Program specjalizacji

Radioterapia onkologiczna (0727)
 1. Program specjalizacji

Rehabilitacja medyczna (0728)
 1. Program specjalizacji

Reumatologia (0757)
 1. Program specjalizacji

Seksuologia (0758)
 1. Program specjalizacji

Toksykologia kliniczna (0759)
 1. Program specjalizacji

Transfuzjologia kliniczna (0760)
 1. Program specjalizacji

Transplantologia kliniczna (0761)
 1. Program specjalizacji

Urologia (0729)
 1. Program specjalizacji

Urologia dziecięca (0791)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie UROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie urologii
 2. Program specjalizacji w dziedzinie UROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Jednostki występujące o uzyskanie akredytacji do szkolenia muszą zapewnić realizację staży kierunkowych zawartych w obu programach.


Zdrowie publiczne (0730)
 1. Program specjalizacji

Specjalizacje lekarsko-dentystyczne

Chirurgia stomatologiczna (0781)

 

 1. Program specjalizacji

Chirurgia szczękowo-twarzowa (0704)

 

 1. Program specjalizacji

Ortodoncja (0782)

 

 1. Program specjalizacji

Periodontologia (0783)

 

 1. Program specjalizacji

Protetyka stomatologiczna (0784)

 

 1. Program specjalizacji

Stomatologia dziecięca (0785)

 

 1. Program specjalizacji

Stomatologia zachowawcza z endodoncją (0786)

 

 1. Program specjalizacji

Epidemiologia (0710)

 

 1. Program specjalizacji

Zdrowie publiczne (0730)

 

 1. Program specjalizacji